Ви є тут

Електронна бібліотека

Інформатика 2 курс

Анотація до книги: 

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" для студентів 2 курсу спеціальності ветеринарна медицина.

Розділ бібліотеки: 

Інформатика 1 курс

Анотація до книги: 

Конспекти лекцій для студентів 1 курсу спеціальності ветеринарна медицина з дисципліни "Інформатика" 

Розділ бібліотеки: 

Комп'ютеризація с/г виробництва

Анотація до книги: 

Конспекти лекцій для студентів 4 курсу спеціальності "ветеринарна медицина"

Розділ бібліотеки: 

Англійська мова для повсякденного спілкування. За редакцією В.К.Шпака.

Анотація до книги: 

Мета підручника - забезпечити розвиток навичок усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для немовних вищих навчальних закладів.

Розділ бібліотеки: 

Вступ у спеціальність

Анотація до книги: 

Лекції з дисципліни «Вступ у спеціальність Ветеринарна медицина»,  Викладач:  Коваль О.С.

Патофізіологія тварин. Мазуркевич А.Й.

Анотація до книги: 

Загальна частина включає відомості про життєдіяльність хворого організму тварини, розглядає основні закономірності виникнення, розвитку та закінчення хвороби; дає тлумачення патологічних явищ, основних нозологічних одиниць та ролі в патології зовнішніх і внутрішніх чинників; наводить особливості перебігу типових патологічних процесів. Спеціальна частина присвячена патофізіології окремих органів і систем організму.

Розділ бібліотеки: 

Охорона праці за ред. З.М. Яремка

Анотація до книги: 

У навчальному посібнику розглянуті головні питання з організації та управління охороною праці відповідно до програми навчальної дисципліни ”Основи охорони праці“, а також окремі питання галузевої безпеки праці, як-от: безпека праці під час роботи з біологічними, фізичними та хімічними чинниками виробничого середовища.  

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців з питань охорони праці.

Розділ бібліотеки: 

Внутрішні незаразні хвороби тварин за ред. М.О.Судакова

Анотація до книги: 

В книзі розглядаються методи клінічної діагностики внутрішніх незаразних хвороб тварин, їх профілактики і терапії. Описані хвороби внутрішніх  органів.  В  навчальному  виданні  враховані  новітні  досягнення науки і практики ветеринарної медицини. 

Розділ бібліотеки: 

Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. В.Яблонський, С.Хомін, Г.Калиновський, Г.Харута та ін.

Анотація до книги: 

 У підручнику викладено теоретичні основи та досягнення практичного акушерства в галузі морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів, фізіології вагітності, родів та післяродового періоду, діагностики, лікування та профілактики захворювань цих періодів відтворної здатності; висвітлено методи надання акушерської родової та післяродової допомоги; описано види патології молочної залози, її причини, методи діагностики, л

Розділ бібліотеки: 

Анатомія свійських тварин. С.К.Рудик, Ю.О.Павловський, Б.В.Криштофорова та ін.

Анотація до книги: 

Викладено основні закономірності будови тіла свійських тварин за системами орга-
нів: скелет, з’єднання кісток, м’язи, система органів шкірного покриву, апарати трав-
лення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна система, нерво-
ва система та органи чуття. Будову органів чи систем розглянуто з погляду онто- і філо-
генезу в порівняльному плані. Наведено особливості будови тіла свійської птиці.

Розділ бібліотеки: 

Сторінки