Ви є тут

Нормативні документи

 

Законодавство України

 Конституція України 

 Закон України  Про фахову передвищу освіту 

Закон України Про вищу освіту 

Закон Про освіту 

Закон України Про професійно-технічну освіту 

Закон України Про доступ до публічної інформації 

Закон України Про охорону праці 

Закон України Про ветеринарну медицину

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Положення про державну підсумкову атестацію студентів 

Положення про навчально-виробничу клініку 

Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року 

Указ Президента України  № 286/2019 Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Концепція національно-патріотичного виховання в ситемі овіти України  

Стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійний ступінь -фаховий молодший бакалавр, галузь знань - 21 Ветеринарна медицина, спеціальність - 211 Ветеринарна медицина.

Стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійний ступінь -фаховий молодший бакалавр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування,  спеціальність - 071 Облік і оподаткування

Стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр, галузь знань- 18 Виробництво та технології, спеціальність - 181 Харчові технології

 

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Наказ 16638.5 КБ