Ви є тут

Нормативні документи

 

Законодавство України

 Конституція України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 Закон України  Про фахову передвищу освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

Закон України Про вищу освіту http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон Про освіту http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України Про професійно-технічну освіту http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Закон України Про доступ до публічної інформації http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України Про охорону праці http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/page

Закон України Про ветеринарну медицину http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2498-12

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Положення про державну підсумкову атестацію студентів http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1138-17

Положення про навчально-виробничу клініку https://1drv.ms/w/s!Av2FhgcBL5q7xBDmMs0nPyiG7TZb

Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Указ Президента України  Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494

Типове положення про атестацію педагогічних працівників http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93