Ви є тут

Для абітурієнтів

 

Ваші запитання – наші відповіді

вступникам 2019 року

 

 1. Чи набиратимуть цього року на навчання на молодших спеціалістів?

Так, набиратимуть. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» набір за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в системі вищої освіти буде здійснюватися і в 2018, і в 2019 році.

 

 1. На МС можна вступати тільки після 9-го класу чи після 11-го також?

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можна вступати як на основі базової (9 класів), так і на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

 

 1. Чи потрібно здавати ЗНО при вступі на МС?

Зовнішнє незалежне оцінювання потрібно складати при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу).

 

 1. У якій формі цього року подавати документи на МС?

У 2019 році при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста заяви подають:

 • на базі 11 класів – в електронній формі (крім випадків, визначених в пункті 1 Розділу VІI Правил прийому)
 • інші вступники – в паперовій формі. 

 

 1. Скільки заяв я можу подати?

Кількість заяв Правилами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році не регламентується.

 

 1. Який перелік документів треба подавати?

Перелік документів, які необхідно подавати вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ (для осіб, яким у 2019 році виповнюється 17 років). Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, військово-облікові документи не подають.
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. А саме:
 • для тих, хто закінчив 9 класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • для тих, хто закінчив 11 класів – свідоцтво про повну загальну середню освіту;
 • для тих, хто здобув освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або ступені вищої освіти бакалавра чи магістра – диплом.
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
 • Детальніше див Розділ VІI Правил прийому.

 

 1. Якщо я не встиг отримати паспорт, чи можу я подати свідоцтво про народження?

Свідоцтво про народження можуть подавати тільки особи, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року. Інші вступники подають документ, що посвідчує особу. Повний перелік таких документів наведено в Статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр».

 

 1. Коли починається та закінчується прийом документів на МС?

 

Строки подачі документів для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

№ 

Категорії вступників

Початок прийому документів

Закінчення прийому документів

1

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання 

01 липня 

13 липня о 18.00 год 

2

На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання 

реєстрація електронних кабінетів вступників – 
01 липня 

29 липня о 18.00 год. 

для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 

прийом заяв 10 липня 

22 липня о 18.00 год. 

для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

прийом заяв 10 липня 

29 липня о 18.00 год. 

3

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників 

01 липня 

29 липня о 18.00 год.

Детальніше див. в розділ VІ Правил прийому 2019 року.

 

 

 1. Коли проводяться вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди?

 

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в наступні строки:

 

№ 

Категорії вступників

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід

1

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання 

З 14 липня до 21 липня 

2

На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання 

вступні іспити – з 23 до 28 липня; 
співбесіди –  з 23 до 25 липня; 

3

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників 

вступні іспити – з 23 до 28 липня; 
співбесіди –  з 23 до 25 липня; 

Детальніше див. в розділ VІ Правил прийому 2019 року.

 

 1. Як мені дізнатися, які предмети потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

Перелік конкурсних предметів визначається Правилами прийому.

Ви можете ознайомитись з ними на сайті Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ.

 

 1. Коли я дізнаюся, чи вступив, і коли мене мають зарахувати?

 

Зарахування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається:

 

№ 

Категорії вступників

Оприлюднення рейтингових списків

Зарахування

1

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання 

Не пізніше 12.00 год. 23 липня 

За державним або регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 29 липня; 
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 1 серпня; 
додаткове зарахування - не пізніше 30 серпня; 

2

На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • на основі сертифікатів ЗНО,  вступних іспитів;
 • на основі співбесід.

Не пізніше  12.00 год.

01 серпня

 

Не пізніше  12.00 год.

01 серпня

За державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12.00 год. 6 серпня; 
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 16 серпня; 
додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня; 

3

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників 

Не пізніше  12.00 год.

01 серпня

 

На місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня; 

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня. 

 

Детальніше див. в розділ VІ Правил  прийому 2018 року.

 

 1. Чи можу я пройти скорочене навчання на молодшого спеціаліста, якщо вступаю після 11-го класу чи після навчання у ПТНЗ?

Так. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на другий курс, це передбачено Правилами прийому.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть вступати на другий або старші курси,  це передбачено Правилами прийому.

 

 1. Якщо я вже навчався на бюджеті на МС, але не закінчив навчання, чи можу я знову вступити на бюджет?

Особи, які навчалися за державним  замовленням і не завершили навчання, мають право повторно безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в Тульчинському коледжі ветеринарної медицини БНАУ державних за умови відшкодування до бюджету коштів, витрачених на їх підготовку.

 

 1. Чи можу я здобувати рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю на бюджеті, якщо я вже отримав одну освіту на бюджеті?

Так, можете у випадках, визначених в Правилах прийому, а саме:

 • - за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної комісії;
 • - або маєте направлення на навчання, видане державним  замовником відповідно до законодавства.

 

 1. Якщо я іноземець, я можу вступити на молодшого спеціаліста на бюджет?

Іноземці мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету України в межах квот, які визначені в частині другій статті 4 Закону України «Про вищу освіту»

 

 1. Чи можу я одночасно претендувати і на бюджетні, і на контрактні місця?

Так, можете. Для цього в заяві необхідно вказати, що ви претендуєте на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

 

 1. Хто має право на пільговий вступ та як скористатися пільгою?

 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

визначені в розділі IX Правил прийому на навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році

 

№ 

Спеціальні умови

Категорії вступників, які можуть ними скористатися

1

Вступні випробування у формі співбесіди 

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) 

2

Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) 

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема, ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа 

3

Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов 

4

Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) 

особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900

особи, звільнені з військової служби (зокрема, демобілізовані) після 30 листопада 2018 року; 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном 

5

Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) до закладів освіти у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до наказу № 560 

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року 

6

Вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 697 

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року 

 

Перелік категорій осіб, які підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, дивитися у розділі IX Правил прийому до Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ.

 

 1. Як розраховується конкурсний бал?

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета;

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту,

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.

Для вступу на основі повної загальної середньої освіти:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;

П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета;

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3),

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника водночас перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

КБ = П1 + П2 +ОУ,

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови;

П2 - оцінка фахового вступного випробування.

ОУ - бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.

В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти.

 

 1. Чи можу я отримати якісь додаткові бали?

Додаткові бали, які мають враховуватися при вступі, визначені у розділі VІІІ «Конкурсний відбір, його організація та проведення» Правил прийому  на навчання до Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році .

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
 • призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2019 року доданок встановлюється рівним 4;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.
 • Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:
 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2019 року доданок встановлюється рівним 10;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.
 • Для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:
 • до конкурсного балу може додаватися бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. 

 

 1. Чи можу я подати апеляцію на результати вступних випробувань?

Так, апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

 

 1. Чи правда, що цього року на МС буде широкий конкурс? І якщо я отримаю бюджетне місце, то зможу обрати будь-який навчальний заклад?

Широкий конкурс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році не передбачено.