Ви є тут

Електронна бібліотека

Українська література 10 кл. Г.Семенюк, М.Ткачук, О.Слоньовська, Р.Гром’як, Л.Вашків, Н.Плетенчук

Анотація до книги: 

Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним.

Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.

 

Розділ бібліотеки: 

Фізика.10 кл. Л. Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев. Гімназія, 2010

Анотація до книги: 

Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та засто­сування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізич­них дослідів.

Розділ бібліотеки: 

Фізика. 11 клас. В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кі­рюхін, О. О. Кірюхіна. «Ранок», 2011

Анотація до книги: 

Основна мета підручника - сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Розділ бібліотеки: 

Хімія : підруч. для 11 кл. Попель П. П., Крикля Л.С. «Академія», 2011.

Анотація до книги: 

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). У ньому розглянуто склад, будову, властивості та застосування органічних сполук, а також матеріал теми «Роль хімії в житті суспільства». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також, узагальнювальні таблиці, словник хімічних термінів, предметний покажчик.

Розділ бібліотеки: 

Хімія, 10 кл. Ярошенко О.Г. Грамота, 2010

Анотація до книги: 

Підручник відповідає чинним програмам (рівень стандарту, академічний рівень) МОН України. У підручнику дотримана єдність теоретичних знань, методів їх пізнання, досягнень вітчизняної науки і хімічної промисловості, практичного застосування знань. Навчальний матеріал, що вивчається лише на академічному рівні, винесено в окрему рубрику. Шкільний експеримент представлений усіма його видами: описано хід виконання та результати демонстраційних дослідів, уміщено завдання та інструкції для виконання лабораторних дослідів і практичних робіт.

Розділ бібліотеки: 

Історія України 10 кл. О. І. Пометун, Н. М. Гупан. «Освіта», 2012

Анотація до книги: 

Підручник з історії України для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту та академічний рівень), що його було визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 10 класів. Доопрацьований згідно зі змінами у програмі і сьогодні є єдиним навчальним посібником, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, який повністю відповідає чинній навчальній програмі з історії України для 11-річної школи. Навчальний матеріал охоплює події 1900-1939 pp.

Розділ бібліотеки: 

Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. Всесвітня історія: новітні часи. 11 кл. Генеза, 2005

Анотація до книги: 

Підручник містить систематизований виклад історії зарубіжних країн, міжнародних відносин, культури від початку Другої світової війни. Особливу увагу приділено розкриттю основних процесів, найхарактерніших ознак всесвітньої історії новітнього часу, що становлять стрижень сучасної епохи.

Розділ бібліотеки: 

Всесвітня історія, 10 кл. П.Б. Полянський Генеза, 2010

Анотація до книги: 

У підручнику висвітлено економічні, соціальні, політичні, дипломатичні, військові, культурні процеси у світі в першій третині XX ст. Структура і зміст видання обумовлені навчальною програмою із всесвітньої історії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). Запитання і завдання різного ступеня складності, вміщені в підручнику, мають пошуковий і проблемний характер.

Розділ бібліотеки: 

Інформатика, 11 кл. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько Генеза, 2011

Анотація до книги: 

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи. На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів.

Розділ бібліотеки: 

Сторінки