Ви є тут

Електронна бібліотека

Інформатика, 10 кл. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В Генеза, 2010

Анотація до книги: 

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи. На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів.

Розділ бібліотеки: 

Захист Вітчизни, 11 кл. Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М. Астон, 2011

Анотація до книги: 

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни» для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Для учнів одинадцятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Розділ бібліотеки: 

Світова література, 11 кл. В.Я. Звиняцьковський Генеза, 2011

Анотація до книги: 

Підручник, створений відповідно до чинної навчальної програми зі світової літератури для 11 класу (академічний рівень, профільний рівень), завершує систематичний курс історії світової літератури.

Розділ бібліотеки: 

Світова література, 10 кл. В.Я. Звиняцьковський, Т.Г. Свербілова, О.Є. Чебанова Освіта, 2010

Анотація до книги: 

Перед вами підручник, автори якого поставили собі за мету розкрити закономірності й особливості розвитку одного з видів мистецтва — літератури. Розвиток письменства завжди пов’язаний із розвитком читацтва. XIX століття — Золотий Вік літератури, коли читання стає масовим. Однак процес читання літератури ніколи не переривався, його розвиток продовжується і сьогодні. У цьому навчальному році, як і в минулому, основний зміст наших студій складатимуть історія літератури, літературний процес. У ході літературного процесу відбуваються становлення і розвиток літ ерат урних (художніх) напрямів.

Розділ бібліотеки: 

Геометрія, 10 кл. 0.Я. Біляніна, Г.К. Білянін, В.0. Швець Генеза, 2010

Анотація до книги: 

Шановний старшокласнику! Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навчання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження. Звичайно, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики...

Розділ бібліотеки: 

Географія 10 клас, Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Генеза - 2010

Анотація до книги: 

У підручніку надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а такоже висвітлено основні риси ї особливості розвитку регіонів і країн світу. Підручник яскраво ілюстрованій, містіть багато довідковіх даніх, а такоже короткий словник термінів і понять.

Розділ бібліотеки: 

Загальна біологія, 11 кл, Кучеренко Н.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войцицкий В.М. Кучеренко Н.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войцицький В.М., 2006

Анотація до книги: 

Підручник знайомить із сучасними досягненнями різних біологічних дисциплін.
У ньому розглянуто основні закономірності життєвих явищ, особливості організації та функціонування всіх рівнів живої матерії. Особливу увагу приділено взаємозв'язку між живими організмами та їх середовищем життя, проблем охорони природи, історичним гіпотезам еволюції органічного світу.

Розділ бібліотеки: 

Біологія, 10 кл П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук Генеза, 2010

Анотація до книги: 

Від авторів: В 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія та ін Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному і організмовому) і узагальніть отримані раніше знання . Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися в складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їх взаємозв'язку з середовищем проживання, єдність органічного світу.

Розділ бібліотеки: 

Алгебра, 11 кл. Є.П. Нелін, О.Є. Долгова

Анотація до книги: 

Підручник з алгебри і початків аналізу спрямований на реалізацію основних положень концепції профільного навчання та організацію особистісно-орієнтованого навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріал відповідає чинній програмі з математики для класів академічного та профільного рівнів, а також може використовуватися в класах з поглибленим вивченням математики. Підручник орієнтований на підготовку учнів до успішної здачі державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. 

Розділ бібліотеки: 

Алгебра і початки аналізу, 10 кл. А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір

Анотація до книги: 

У книзі дібрано обширний і різноманітний дидактичний матеріал. Проте за один навчальний рік усі задачі розв'язати неможливо, та в цьому й немає потреби. Разом з тим набагато зручніше працювати, коли є значний запас задач. Це дає можливість реалізувати принципи рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні. Червоним кольором позначено номери задач, що рекомендуються для домашньої роботи, синім кольором — номери задач, які з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу на розсуд учителя можна розв’язувати усно.

Розділ бібліотеки: 

Сторінки