Ви є тут

Коледж сьогодні

  Відокремлений структурний підрозділ "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"  має гарну історію існування, нам є чим пишатися, є над чим працювати, є до чого прагнути, наш коледж відомий не лише в Україні, а й за його межами.

    Нині - це фаховий заклад передвищої освіти з сучасним освітнім, науковим, клінічним потенціалом.

    Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" та 211 "Ветеринарна медицина".

   Постановою кабінету міністрів України "Про реорганізацію деяких аграрних вищих навчальних закладів", наказом Міністерства аграрної політики України №511 від 20.07.2009 року, наказом по Білоцерківському національному аграрному університету №197 від 20.07.2009 року Тульчинський коледж ветеринарної медицини став структурним підрозділом БНАУ.

    Коледж здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту університету та Положення про ВСП "Тульчинський фаховий  коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету", затвердженого ректором Білоцерківського національного аграрного університету в 2020 року, схваленого зборами трудового колективу коледжу, протокол №1 Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету".

   Навчальний заклад має два навчальних корпуси, навчальний корпус №1 по вул. М.Леонтовича, 55 , навчальний корпус №2 по вул. М.Леонтовича, 54 .

   У коледжі навчається 345 студентів: на бюджетному фінансуванні перебувають 305 студентів, за рахунок коштів фізичних осіб навчається 40 студентів. Кількість аудиторій, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі, – 43, у тому числі: кабінетів –12, лабораторій –12. Під час проведення практичних занять, занять з навчальної практики, дослідницької роботи використовується сучасна навчально-виробнича клініка, віваріум.

  На високому рівні оснащені кабінети, лабораторії, клініка, де утримується колекційна ферма на базі яких можна проводити на найвищому рівні обстеження в галузі тваринництва і ветеринарної медицини та забезпечити високий рівень проведення занять. У коледжі працює їдальня; бібліотека коледжу (майже з 60-тисячним фондом), читальний зал, який обладнаний комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернету, пристроями для сканування та ксерокопіювання, бібліотека здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час;обладнаний медичний пункт.

  Освітній процес здійснюють 42 викладача.

  Наш педагогічний колектив - це творча співдружність ентузіастів, які прагнуть, розвиваючи і примножуючи традиції попередніх поколінь, йти шляхом оновлення, модернізації освітнього процесу.

 Очолює коледж, його колишній випускник, який знає проблеми ветеринарної освіти не тільки із книг, а й з практики, бо працював ветеринарним лікарем - епізоотологом, заступником головного ветеринарного лікаря району, директором державного підприємства по племінній справі в тваринництві, який є справжнім генератором нових ідей, талановитим організатором їх практичного втілення, заслуженим працівником ветеринарної медицини України - Моркляк Михайло Іванович.

   Будучи не байдужим до долі своєї альма-матір, крокуючи в ногу з життям, переборюючи труднощі і негаразди, він зумів за досить короткий час надати коледжу сучасного іміджу, відкрити нову спеціальність "Бухгалтерський облік", реконструювати і модернізувати навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини, здійснити масштабні реставраційні роботи в усіх корпусах.  Маючи за плечима великий досвід роботи на виробництві, проявив себе як справжній господар і для ґрунтовної практичної підготовки студентів створив сучасну клініку ветеринарної медицини, за що колектив коледжу був відзначено почесним дипломом і визнано кращим серед 29 коледжів та  технікумів України .

 Організовує  колектив, який працює над впровадження і вдосконаленням нових форм і методів навчання та виховання, над зміцненням іміджу навчального закладу, вироблення активної професійної позиції у майбутніх ветпрацівників, яке дає право стояти на варті здоров’я тварин.

  Усі ці організаційні заходи позитивно позначаються на якісних показниках діяльності очолюваного закладу.

  Директор коледжу  працює над створенням колективу з високим творчим потенціалом. Високий професіоналізм колективу дав свої результати.

 Займається викладацькою діяльністю. На своїх заняттях створює ситуації, які сприяють творчому розвитку здібностей студентів, дають можливість формувати особистості та професіоналів, які усвідомлюють належність до сучасної Європейської цивілізації, чітко орієнтуються у сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки та зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

 Здобутки нашого навчального закладу – це як особиста заслуга Михайла Івановича, досвідченого, грамотного керівника та менеджера, так і заслуга всього педагогічного колективу.

Колектив працює над єдиною загальноколеджною - методичною проблемою: «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладача та розвитку творчих здібностей студентів».

 Головним пріоритетним завданням ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" є підвищення якості підготовки фахівців.

 Багаторічний шлях, пройдений коледжом, показав, що закладені ідеї на початку його становлення щодо підготовки спеціалістів, поширення знань, виховання і є тим дороговказом, який не втратив свого значення сьогодні і не втратить у майбутньому.

 Усі наставники мають відповідну базову освіту та досвід практичної роботи. Коледж здавна консолідував навколо себе плеяду талановитої, обдарованої молоді. Уже близько дев’яти тисячам випускників коледж дав путівку в життя. Серед них найвідоміші випускники нашого навчального закладу:

 • Ф. Кирилюк – віцепрезидент Академії суспільних наук України, доктор, професор;
 • М. Скічко – доктор ветеринарних наук, директор Щолківського біокомбінату Московської області;
 • В. Позур – доктор біологічних наук, заступник декана біологічного факультету Національного університету ім..Т.Шевченка;
 • Б. Криштофорова – доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри Кримського державного аграрного університету;
 • В. Власенко – академік медико-технічної академії наук України, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри мікробіології Вінницького національного аграрного університету;
 • В. Базилян – доктор біологічних наук, зав.лабораторією Одеського національного університету;
 • Г. Щуревич – директор інституту післядипломної освіти Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат ветеринарних наук;
 • О. Гальчинська – кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри фармакології ;
 • В. Мельник - кандидат ветеринарних наук асистент кафедри епізоотології Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • В. Соломон – заступник декана факультету переробки м′яса, молока, кандидат ветеринарних наук
 • О. Карагода – ведучий спеціаліст економічного відділу Міністерства закордонних справ України;
 • В. Саулко – директор сумісної Канадсько-української кампанії „Семекс”.

 Проходили роки, змінювалися покоління студентів і викладачів коледжу, незмінними залишалися високий творчий потенціал колективу.

 З метою зростання фахової майстерності викладачів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем коледжу організовано роботу 4-х циклових комісій :

- циклова комісія клінічних дисциплін-очолює Грабенко С.В.;

- циклова комісія зооветеринарних дисциплін- очолює Гуньчак О.В.;

- циклова комісія загальноосвітніх дисциплін- очолює Лисиця Н.В.;

- циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; очолює Мензул В.О.;

- методоб’єднання кураторів навчальних груп – очолює Хавара В.І.

 Педагогічний колектив коледжу спрямовує свою роботу на створення належних умов для якісного засвоєння студентами навчального матеріалу, для розвитку здібностей і формування особистості.

 Викладачам притаманні високий професіоналізм, постійний новаторський пошук, фантазія і творчість.

 Їх педагогічна майстерність розкривається в творчому використанні ефективних методів і сучасних засобів педагогічної взаємодії з студентами у кожній конкретній навчально-виховній ситуації.

 Професійний рівень викладачів, оцінюється кваліфікаційними категоріями. І тут коледж має чим пишатись:

- 1 - Заслужений працівник ветеринарної медицини України;

- 6 - відмінників освіти України;

- 2 - відмінника аграрної освіти ;

- 12 - викладачів-методистів;

- 7 - старших викладачів;

- 2 – викладачі, здобувачі БНАУ.

 Високий професіоналізм викладачів навчального закладу протягом десятиліть показав вагомі результати.

Коледж є активним учасником роботи Навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики та продовольства України, 18 викладачів занесені до книги Пошани виставки лабораторії досвіду роботи викладачів і технічної творчості молоді, відзначений Почесними грамотами Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти, обласної і районної адміністрації. Він став центром підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини. На його базі, як одній з кращих за визнанням Департаменту ветеринарної медицини України, організовуються інструктивні наради та семінари з актуальних питань ветеринарної медицини.

В умовах інтенсивного розвитку освіти науково-методична робота в коледжі спрямована на вирішення наступних завдань: створення умов для підвищення кваліфікації викладачів, удосконалення їх педагогічної майстерності, розкриття творчого потенціалу кожного зокрема, активну співпрацю з Білоцерківським національним аграрним університетом з метою проведення спільних наукових досліджень, розширення освітянського науково-інформаційного простору. Зазначені інтеграційні процеси в закладі реалізуються через органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності; створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, у яких були б ураховані сучасні досягнення науки й техніки; організацію науково - практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад, турнірів.

 З 2009 року Тульчинський коледж ветеринарної медицини став структурним підрозділом Білоцерківського НАУ, що сприяє налагодженню тісних зв’язків співпраці кабінетів і лабораторій коледжу з відповідними кафедрами університету. Ця співпраця спрямована на підвищення кваліфікації, стажування викладачів на кафедрах, залучення професорсько-викладацького складу університету для читання лекцій, проведення лабораторно-практичних занять в коледжі, співучасть в науково-теоретичних конференціях, вченій раді, консультаціях з питань навчально-методичниї роботи, впровадження новітніх технологій навчання, спільного використання бібліотечного фонду, лабораторної бази університету. До читання спецкурсів студентам залучаються науково-педагогічні працівники Білоцерківського НАУ.

 У коледжі значна увага приділяється розробці авторських підручників, методичних посібників тощо.

 Педагогічний колектив працює над вдосконаленням самостійної роботи студентів, впровадження в навчальний процес інноваційних методів навчання з використанням комп’ютерної техніки. В процесі підготовки студентів запроваджуються новітні технології навчання: мультимедійні системи, підручники на електронних носіях; Internet-технології, активні форми навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій.

 У навчальних кабінетах закладу завершено створення комплексу навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін ; оновлено робочі програми. Для перевірки знань студентів із більшості навчальних дисциплін використовуються комп’ютерні програми.

 З метою кращої організації самостійної роботи студентів упроваджуються електронні підручники, прикладне програмне забезпечення

Використання відеоматеріалів в процесі проведення занять з анатомії і фізіології с/г тварин; патологічної фізіології та патол.анатомії; хірургії; епізоотології з мікробіологією; терапії; акушерства, гінекології та штучного осіменіння с.г тварин, тваринництва, паразитології створюють необхідні умови для освітньої діяльності студентів, які виховуються на кращих традиціях та навчаються фундаментальним засадам ветеринарної медицини.

Невід’ємною частиною науково-методичної діяльності навчального закладу є науково-дослідницька робота студентів, яка постійно урізноманітнюється і розширюється. Неперевершену "Науку перемагати" відомий полководець Олександр Суворов дописав саме тут, гідний приклад спадковості поколінь, так як сьогодні тут вчаться перемагати хвороби тварин - майбутні ветеринари. На базі коледжу проведені науково-практичні навчальні семінари,студентські наукові конференції.

 Колектив коледжу переконаний, що однією з важливих сходинок професійного зростання, визначення рівня педагогічної майстерності кожного викладача є результативність його вихованців, участь у конкурсах, олімпіадах, тренінгах, семінарах, фестивалях, аукціонах тощо, завдяки чому виявляються кращі серед кращих, розкривається творчий потенціал молоді. Студенти коледжу беруть активну участь в регіональних наукових конкурсах. Диплом ІІІ ступення отримала випускниця Юхименко Ольга за творчу роботу по гендерній проблемі, випускник Біленький Володимир – диплом ІІ ступення за наукову роботу з ветеринарної медицини.

 Наші студенти щорічно беруть участь в обласному турі "Софіївські зорі" і нагороджені грамотами, в КВК які проводить Білоцерківський НАУ, займали І і ІІ місце.

 Особлива увага у виховній роботі приділяється попередженню правопорушень, алкоголізму, наркоманії, СНІДу. В районному конкурсі "Молодь проти СНІДу" збірна команда коледжу перемогла команди училища культури і вищого професійного училища.

 Активно працює Рада студентського самоврядування, систематично заслуховують на засіданнях Ради питання успішності та дисципліни студентів, приймають міри по ліквідації даних проблем. Одним із поширених засобів заохочення позитивного і профілактики негативних проявів є випуск "Студентського вісника".

 Особлива увага в коледжі приділяється практичній підготовці майбутніх спеціалістів, головна мета якої – здобуття студентами професійних теоретичних знань та практичних умінь і навичок.

 Найголовніше для нас професійне зростання ветеринарних кадрів, яких ми готуємо, наголошує директор навчального закладу. Тому до вирішення цього питання наш заклад підходить серйозно та творчо, знайшовши вихід у розвитку матеріально-технічної бази навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини. В конкурсі на кращу клініку ветеринарної медицини наш заклад в 2005 році посів 3 місце, в 2011 році 2 місце серед 29 технікумів України, які здійснюють підготовку фахівців "Ветеринарної медицини". В огляді конкурсі з організації та проведення навчальної практики студентів аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації із спеціальності 5.11010101"Ветеринарна медицина" ми зайняли 2 місце.

 Наша гордість - музей коледжу, в його світлицях можна дізнатися про історію навчального закладу, історію території та будівель де знаходиться навчальний заклад, ознайомитися з експонатами народної творчості, тут можна побачити старовину прялку, рушники, сорочки та багато інших речей.

 Життя в коледжі багатогранне і змістовне. Велику увагу надаємо й естетичному вихованню майбутніх фахівців, розвиткові їхніх талантів. Тому у нас розквітає художня самодіяльність. У коледжі працює хореографічний та драматичний гурток, два молодіжні ансамблі сучасної пісні. Які вже кілька років поспіль виходять переможцем обласного фестивалю "З любов'ю до батьківської замлі", є учасником всеукраїнських фестивалів. Високе звання народного самодіяльного колективу здобув і жіночий вокальний ансамбль "Мрія".

 Випускників з дипломами коледжу сьогодні можна зустріти в різних куточках країни. Вони гідно несуть почесне звання працівників ветеринарної медицини та бухгалтерського обліку, випускників ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ". А їм на зміну прийшли десятки юнаків і дівчат, які вибрали найгуманнішу професію на землі.

 Михайло Іванович впевнений, що його альма-матір не здасть своїх позицій, виростить ще не одне покоління висококваліфікованих спеціалістів, які принесуть користь рідній Україні. А для цього в навчальному закладі утверджується свідома дисципліна, довір’я, вимогливість, відповідальність.

 Коледж дає добрі професійні знання, виховує у кожного почуття відповідальності, патріотизму, любові до людей і тварин. Спілкуючись з студентами навчального закладу, директор М.І.Моркляк завжди простий і щирий, ставиться до вихованців з батьківською турботою і вимогливістю, вчить гідно нести почесне звання ветпрацівника, яке дає право стояти на варті здоров’я тварин.

 Головне завдання в розбудові молодої, незалежної держави колектив коледжу вбачає в підготовці національно-свідомого патріота, для якого інтереси рідного народу, своєї держави понад усе. Адже людина, безмежно віддана рідному краєві бажатиме йому тільки добра, і не просто бажатиме, а робитиме усе від неї залежне, аби рідна Україна красувалася у колі народів світу як передова, справді демократична країна з високим рівнем добробуту та розкішним духовним цвітінням.