Ви є тут

Навчально-виробнича клініка

Загальна  площа - 919,5 м2

Навчально – виробнича клініка ветеринарної медицини в навчальному закладі  передбачена навчальним планом із спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Створена з метою набуття студентами професійних знань  і вмінь зі спеціальності , формування в них стійких професійних навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних умовах виробництва.

              Навчально-виробнича клініка у своїй діяльності щодо організації навчально-виховного процесу керується законом України «Про освіту», з питань ветеринарної медицини – законом України «Про ветеринарну медицину» , Положенням про навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини аграрного вищого навчального закладу 1-2 рівнів акредитації,затвердженим Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України

До складу навчально-виробничої клініки входять наступні об’єкти :

  • приміщення та майданчик для кормів.
  • операційна зала;
  • секційна зала та приміщення для зберігання трупів тварин і птиці;
  • навчальна ветеринарна аптека;
  • приміщення для утримання тварин (віварій);
  • навчальні манежі для проведення занять зі студентами та прийому хворих тварин, аудиторії практичного навчання;
  • лабораторія «Хірургія ветеринарної медицини » (завідуючий  Чорний С.М.);
  • лабораторія «Акушерства, гінекології та штучного осіменіння» (завідуючий  Чернієнко С.М.);
  • лабораторія  « Внутрішні незаразні хвороби» (завідуюча  Грабенко С.В.);

На базі клініки Тульчиського коледжу ветеринарної медицини проводяться семінарів, конференцій викладачів, студентів та ветспеціалістів з актуальних питань підготовки фахівців ветеринарної медицини