Ви є тут

Електронна бібліотека

Українська мова 11 кл. М.І.Пентилюк, О.М.Горошкіна, Л.О.Попова

Анотація до книги: 
Підручник допоможе вам удосконалити мовлення, глибше пізнати правила спілкування, відчути себе освіченою, впевненою людиною, здатною за допомогою мови якнайкраще виявити свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви будете працювати під керівництвом учителя, самостійно, у парах і групах. Сподіваємося, вас зацікавлять рубрики "Видатні українці",  "Мандруємо світом", "Читайте українською!", стануть корисними для вас і завдання  "Допоможіть знайти помилку!",  "Антисуржик". 
Розділ бібліотеки: 

Захист Вітчизни 10 кл. Герасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.

Анотація до книги: 
Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Поданий у підручнику матеріал сприятиме підготовці молоді до служби в Збройних силах України, а також захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки учнів і безпеки людей у надзвичай­них ситуаціях мирного і воєнного часу.
Для учнів десятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних за-кладів.
Розділ бібліотеки: 

Геометрія 10-11 кл. Г.Бевз, В.Бевз, Н.Владімірова

Анотація до книги: 
Ви ~очинаєте вивчати стереометрію - геометрію тривимірного простору. За змістом вона багатша від планіметрії і  цікавіша. 
Основна  мета  вивчення  стереометрії  дати мінімум  знань  про  геометричні  фігури  в просторі, необхідні  для більшості  спеціалістів.  А ще -. роз­вивати просторову уяву і  логічне мислення: учнів. 
Розділ бібліотеки: 

Геометрія 10-11 кл. О. Погорєлов

Анотація до книги: 
Підручнк для 10-11  класів середньої школи 
Розділ бібліотеки: 

Історія України 11 кл. А.Струкевич, І.Романюк, С. Дровозюк

Анотація до книги: 

Підручник містить навчальний матеріал з історії України від початку Другої світової війни до сьогодення, який подано відповідно до чинної програми "Історія України".

Навчальний матеріал дасть змогу учням усвідомити життя минулих поколінь, з'ясувати передумови сучасних суспільних процесів, допоможе їм визначити власне місце в системі глобальних і національно-державних координат, узяти на себе роль суб'єкта і творця історії нашої Батьківщини.

Розділ бібліотеки: 

Астрономія: 11 кл.М.П.Пришляк;

Анотація до книги: 
Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи. 
Основна мета підручника — сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.
Розділ бібліотеки: 

English 11. О.Карпюк.

Анотація до книги: 

Підручник для 11 класу загальноосвітніх шкіл

Розділ бібліотеки: 

English 10. О. Карпюк

Анотація до книги: 

Підручник для десятого класу загальноосвітніх шкіл.

Розділ бібліотеки: 

Українська література 11 кл. Хрестоматія.

Анотація до книги: 
Хрестоматія укладена за чинною програмою «Українська література. 11 клас. Рівсь стандарту, академічний рівень» для загальноосвітніх шкіл, затвер­дженою Міністерством освіти і науки України. Поряд із літературними творами до хрестоматії включені літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору пропонуються питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Пропонуються також необхідні матеріали з теорії літератури.
Розділ бібліотеки: 

Українська література 11 кл. Г. Семенюк.

Анотація до книги: 
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова  —  людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду. 
Розділ бібліотеки: 

Сторінки