Ви є тут

Діяльність директора

 

Звіт директора  

за  2019-2020 навчальний рік

    2019-2020 навчальний рік став перевірою для кожного навчального закладу по використанню дистанційних технологій та вміння працювати на сучасних освітніх онлайн-платформах.  «COVID-19» та карантин змусили всіх поміняти звичний спосіб життя, роботи, навчання. Проте, освітні процеси не зупинилися, а перейшли на якісно новий рівень цифрових технологій.

     Діяльність ВСП  «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр у звітному році була спрямована на реалізацію завдань Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту»,  Статуту БНАУ, Положення про Тульчинський коледж ветеринарної медицини БНАУ, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом коледжу, ухвал педагогічної ради коледжу та здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства України.

    Станом на 1 червня 2020 року контингент студентів становив 322 особи, з них навчалися за кошти фізичних осіб 33 студенти. Студенти об’єднані в 15 студентських груп.

    Формування контингенту студентів в ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ» проводилося відповідно до «Плану профорієнтаційної роботи на 2019-2020 навчальний рік».

    Щодо залучення абітурієнтів до навчання в коледжі згідно особистої індивідуальної роботи найвагоміші   результати мають викладачі: Шепета С.В., Середюк Н.П., Брижчук А.А., Лисиця  Н.В., Чорний С.М., Грабенко С.В., Кушнір А.В.

    Створення сприйнятливих умов для навчання і праці позитивно вплинули на якість навчання студентів. Свідченням того, що високий рівень знань, умінь і навичок отримують студенти є той факт, що 84 випускники 2020 року, 12 отримали диплом з відзнакою.

    Всі  навчальні  групи коледжу закінчили навчальний рік з 100% успішністю, середній бал по коледжу  становить 4,2 та якість успішності 66%.  Академічна заборгованість відсутня.

    Протягом навчального року у коледжі проводився систематичний аналіз вивчення рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентів відповідно до ОПП шляхом проведення календарної атестації (жовтень, березень), проведено тур  директорських контрольних робіт (листопад, травень).

    У рамках внутріколеджного контролю постійно здійснювалося планомірне вивчення стану викладання дисциплін та надання практичної допомоги викладачам.

    Найкращі  кількісні та якісні показники в навчанні мають студенти груп: на першому курсі - 1-В (куратор Соловей В.Л.) середній бал становить - 7,6, якість успішності- 68%;    на другому курсі – 2-В (куратор Фомик І.Г.) середній бал становить – 8,0, якість успішності- 75%;  1к.ск.т.н. (куратор Дякова В.В.) середній бал становить – 4,4, якість успішності- 86%;  на третьому курсі - 3-А (куратор Смагіна О.Є) середній бал становить – 4,2, якість успішності - 75%;    на четвертому курсі - 4-В (куратор Вилянська С.А.) середній бал становить – 4,0, якість успішності- 78%.

    У 2019- 2020 н. р. в коледжі  ДПА у формі ЗНО проходило з трьох дисциплін: «Українська мова», «Історія України», «Біологія».  Маємо такі показники: середній бал з Української мови становить – 6,3, якість успішності 39,1; середній бал з Історії України становить -6,5, якість успішності 47,9 %;  середній бал з Біології становить – 6,5, якість успішності 42,7%.

    На «відмінно» закінчили навчання  – 41 студент. На «відмінно»  та «добре» закінчили навчання – 87 студентів.  З однією    «задовільною» оцінкою закінчили навчання - 19 студентів.

   Завдяки ініціативі директора коледжу, наші студенти проходять стажування у ветеринарних лікарнях Франції,  що є мотивацією для успішного навчання студентів  та можливість професійного стажування за кордоном.

   В ІІ семестрі студентами пропущено  без поважних причин 839 годин год. що становить 2,7 години на кожного студента.

   Пропуски занять без поважних причин відсутні в навчальних групах  1-В (куратор Соловей В.Л.), 1к.ск.т.н.(куратор Дякова В.В.), 2-А (куратор Грабенко С.В.), 3-Б (куратор Шепета С.В.).

   Найбільше пропусків в групах  (на одного студента): 4-Є (Найбородіна І.В.) – 9,0; 4-В (Вилянська С.А ) – 5,9; 4-Б ( Хавара В.І.) – 5,6; 4-А (Корж І.С.) –5,4; 3-А (Смагіна О.Є) – 5,0.

   Значна увага приділена роботі в позаурочний час: виїздний гурток «Епізоотологія з мікробіологією» (Брижчук А.А., Мамай Н.Д., Коваль О.С.); зустріч студентів з представниками агрохолдингу «Нива Переяславщини» (Брижчук А.А., Мамай Н.Д., Коваль О.С.); відкрите засідання гуртка з географії. Бінарне заняття за участю головного спеціаліста районного центру зайнятості «Населення України» (Шепета С.В.); виїздний гурток «Внутрішні незаразні хвороби тварин» (Грабенко С.В., Хребтань С.Г.,Середюк Н.П.).

    З метою зміцнення теорії з практикою, активізації  пошуково-дослідницької роботи студентів, розвитку творчих здібностей та комунікативних якостей в дистанційному режимі на платформі Zoom дирекцією коледжу було організовано і проведено студентську науково-дослідницьку конференцію «Сучасні проблеми ветеринарної медицини та новітні технології в тваринництві».

    Заслуговують особливої уваги проведені на високому фаховому рівні позаудиторні заходи: конкурс  на краще знання дисципліни «Епізоотолгія з мікробіологією» для студентів 3-х курсів (Брижчук А.А.,Мамай Н.Д.,Коваль О.С.); конкурс на краще знання дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби тварин» (Грабенко С.В.,Хребтань С.Г.,Середюк Н.П.); відкритий конкурс на краще знання дисципліни «Акушерства та гінекології сільськогосподарських тварин та птиці» серед студентів 4-х курсів. (ЧернієнкоС.М., Шумський Я.В., Козловська Т.М.); конкурс на кращий в/ф «Ми лікуємо тварин» (Грабенко С.В.,Хребтань С.Г.,Середюк Н.П.).

    Практична підготовка студентів в коледжі проводилась через систему навчальної, виробничої та переддипломної практик. Якісні показники проходження технологічної та переддипломної практики: середній бал з технологічної практики – 4,1, якість успішності 82,2%; середній бал з переддипломної практики – 4,1, якість успішності – 78,9%.

    Завдяки зусиллям       дирекції коледжу      постійно здійснювалися  ефективні організаційні і фінансові заходи щодо подальшого зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу. Придбані сучасні телевізори.

    Кадровий склад педагогічних працівників коледжу складає 41 педагогічний працівник.  В коледжі велика увага приділяється підвищенню фахового рівня педагогічних працівників та підготовці науково-педагогічних кадрів. У 2019-2020 н.р. підвищення кваліфікації здійснили  22 викладачі.

    У 2019-2020 навчальному році коледж продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладача та розвитку творчих здібностей студентів».

    З метою поширення педагогічного досвіду та вирішення методичної проблеми для викладачів проведено практичні навчання, майстер-класи, вебінари, круглі столи, практичні семінари, прес-конференції, розроблено методичні рекомендації по підвищенню якості та рівня методичного забезпечення навчальних дисциплін.

    Викладачі активно брали участь у регіональних проектах, вебінарах, конкурсах, тренінгах: Проект «Бібліотечно – інформаційний центр Бібліотека майбутнього» (Моркляк М.І., Грибанова А.А., Іванюк І.А., отримано «Грант» -15тис.гривень); Перший міжнародний науково-практичного онлайн-конгрес з ветеринарної медицини  USAVA-VNAU 2020 (Моркляк М.І.); Всеукраїнський конкурс «Психолог року – 2019» серед аграрних закладів фахової передвищої освіти (Кирилюк Л.І. - диплом ІІ ступеня); Педагогічний тренінг «Творимо завтра вже сьогодні: місія викладача в умовах діджиталізації освітнього процесу» (НМЦ ВФПО) (Саковська В.В., Коваль О.С.); Педагогічний тренінг «Освітні можливості відеохостингу YouTube» та онлайн-курс проектування електронних освітніх ресурсів, (НМЦ ВФПО) (Саковська В.В., Коваль О.С); Перший міжнародний науково-практичний онлайн-конгресу з ветеринарної медицини  USAVA-VNAU 2020 ( Савка А., Бейла І., Корж А., Петришина І., Судак А., Грошовенко О., Коновалюк А.,  Коханчук М., Костюк Ю., Єфремова О., Голій М.).

    Викладачами підготовлено 36 методичних розробок, 13 методичних рекомендацій, 4 пошукових роботи, 7 дослідницьких робіт, 3 навчальних посібники, вивчено 3 передових досвіди виробничників, узагальнено 3  педагогічних досвіди, розроблено 5 сценаріїв виховних та позааудиторних заходів, проведено 4 тижні дисциплін. 

    Свої творчі педагогічні та фахові надбання викладачі публікували на персональному сайті коледжу, освітніх сайтах, соціальних мережах, періодичних виданнях, фахових журналах: Моркляк М.І., Грибанова А.А., Казмірук І.К., Мензул В.О., Шевчук Г.А., Саковська В.В., Соловей В.Л., Овчарук А.П., Шепета С.В., Мислива А.Ю., Гуньчак О.В., Брижчук А.А.

   Для підвищення та удосконалення науково-педагогічного, фахового рівня викладачі брали участь в онлайн семінарах, вебінарах (Моркляк М.І., Найбородіна І.В., Лисиця Н.В., Шевчук Г.А., Дякова В.В., Смагіна О.Є., Саковська В.В., Коваль О.С.).

   Для online-оцінювання знань студентів було використано  інформаційно-аналітичну систему Online Test Pad з таких дисциплін: Англійська мова,  Англійська мова за професійним спрямуванням (ІІІ курс), Вища математика, Годівля с/г тварин, Комп'ютеризація с/г виробництва, Антатомія і фізіологія с/г тварин, Ветеринарно-санітарна експертиза,  Внутрішні незаразні хвороби,    Патологічна фізіологія і патологічна анатомія с/г тварин,    Фармакологія з рецептурою,  Хірургія, Штучне осіменіння.

    На персональному сайті коледжу та в  соціальних мережах представили авторські відеофрагменти занять (Моркляк М.І., Казмірук І.К., Коваль О.С., Кирилюк Л.І., Мислива Г.Ю.,  Олянишен Р.О.), онлайн-олімпіади з дисциплін Акушерства та гінекології сільськогосподарських тварин та птиці» (викладач Чернієнко С.М.), «Хімії» (викладач Овчарук А.П.) та онлайн гуртки (Грабенко С.В., Хребтань С.Г., Середюк Н.П., Шепета С.В.).

    З метою співпраці з навчальними закладами області та України коледж став центром проведення обласного методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін коледжів і технікумів Вінницької області (Моркляк М.І., Грибанова А.А., Соловей В.Л., Дякова В.В., Мензул В.О., Сметана С.А.).

    Значне місце в у житті коледжу посідає культурно-масова робота. Заслуговують особливої уваги проведені позааудиторні виховні заходи, заходи, проведені в тісній співпраці з адміністративними органами, державними та соціальними службами, фондами, участь у всеукраїнських проектах.

    Заслуговує уваги і вокальний жіночий  ансамбль  «Мрія», який із профорієнтаційною роботою приймав активну участь у районних заходат та заходах міста.

    Жодний запланований захід не був відмінений під час карантину, був проведений в онлайн-режимі. У соціальних мережах відображений весь стан та процес навчально-виховної діяльності коледжу:  Великдень та Трійця, День вишиванки та День матері, Чорнобильська трагедія та День перемоги, День здоров’я та День спорту, флешмоби, віртуальні екскурсії, онлайн-зустрічі.

    Протягом навчального року проводились виховні години, «круглі столи», бесіди, години спілкування, диспути, дискусії, зустрічі з представниками різних соціальних і реабілітаційних служб, тренінги, тематичні тижні, обмін думками на різні соціальні теми. Коледж також є культурно-просвітницьким центром, де діють гуртки естетичного циклу: творчо-літературне об’єднання «Сузір’я», жіночий вокальний ансамбль «Мрія», вокальний ансамбль сучасної пісні «Веселка», хореографічний ансамбль «Грація».

    Учасники художньої самодіяльності  брали активну участь у відкритих заходах коледжу та в регіональних заходах і займали призові місця: Дипломом ІІІ ступеня нагороджено танцювальний колектив «Червоне сяйво» за участь у  онлайн-конкурсі мистецького фестивалю «З любов’ю до батьківської землі – 2020».

    Невід’ємними досягненнями навчального закладу є спортивні здобутки викладачів фізичного виховання та студентів коледжу:

- Кубок області зі стрільби кульової  1-ше місце -  Мустафаєва Ульяна - 3-А курсу   

- Легкоатлетичний пробіг «За здоровий спосіб життя» до Дня міста.

- Легкоатлетична естафета по місту серед ВНЗ району І місце.

- Кубок області з вільної боротьби серед чоловіків і жінок старше 21 року  Збірна команди коледжу в складі збірної команди району зайняла І командне місце

- Районна спартакіада з волейболу (д)  ІІ місце;

    Значну роль в освітньому процесі відіграє бібліотека коледжу. Під час карантину бібліотека коледжу відповідно до Плану роботи бібліотеки перейшла на дистанційну форму обслуговування читачів. Проводилися віртуальні огляди та презентації, книжкові виставки та перегляди літератури, інформаційні повідомлення, бесіди, присвячені видатним явищам української і світової культури, духовності, етики і моралі, питанням патріотизму, формуванню якостей майбутнього спеціаліста, прищеплення любові до майбутньої професії, книги.

    Активно в коледжі функціонує студентське самоврядування, яке стало важливою ланкою розвитку демократичних засад та виявленні потенційних лідерів, формуванні майбутньої еліти нашої держави.  «Спільні питання - дієві рішення» під таким девізом директор коледжу разом з студентським активом обговорює навчальні будні та завдання.

    Підвищення якості практичної підготовки студентів здійснюється у навчально-виробничій клініці навчального закладу та базах виробничої та переддипломної практик. З господарствами підписано двосторонні угоди про проходження технологічної та переддипломної практик студентами коледжу. За навчальний рік було укладено 71 договорів на проведення практики для студентів коледжу.