Ви є тут

Анатомія свійських тварин. С.К.Рудик, Ю.О.Павловський, Б.В.Криштофорова та ін.

Анотація до книги: 

Викладено основні закономірності будови тіла свійських тварин за системами орга-
нів: скелет, з’єднання кісток, м’язи, система органів шкірного покриву, апарати трав-
лення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна система, нерво-
ва система та органи чуття. Будову органів чи систем розглянуто з погляду онто- і філо-
генезу в порівняльному плані. Наведено особливості будови тіла свійської птиці.

Розділ бібліотеки: