Ви є тут

Загальноосвітні дисципліни

Інформатика 2 курс

Анотація до книги: 

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" для студентів 2 курсу спеціальності ветеринарна медицина.

Розділ бібліотеки: 

Інформатика 1 курс

Анотація до книги: 

Конспекти лекцій для студентів 1 курсу спеціальності ветеринарна медицина з дисципліни "Інформатика" 

Розділ бібліотеки: 

Англійська мова для повсякденного спілкування. За редакцією В.К.Шпака.

Анотація до книги: 

Мета підручника - забезпечити розвиток навичок усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для немовних вищих навчальних закладів.

Розділ бібліотеки: 

Українська мова 11 кл. М.І.Пентилюк, О.М.Горошкіна, Л.О.Попова

Анотація до книги: 
Підручник допоможе вам удосконалити мовлення, глибше пізнати правила спілкування, відчути себе освіченою, впевненою людиною, здатною за допомогою мови якнайкраще виявити свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви будете працювати під керівництвом учителя, самостійно, у парах і групах. Сподіваємося, вас зацікавлять рубрики "Видатні українці",  "Мандруємо світом", "Читайте українською!", стануть корисними для вас і завдання  "Допоможіть знайти помилку!",  "Антисуржик". 
Розділ бібліотеки: 

Захист Вітчизни 10 кл. Герасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.

Анотація до книги: 
Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Поданий у підручнику матеріал сприятиме підготовці молоді до служби в Збройних силах України, а також захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки учнів і безпеки людей у надзвичай­них ситуаціях мирного і воєнного часу.
Для учнів десятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних за-кладів.
Розділ бібліотеки: 

Геометрія 10-11 кл. Г.Бевз, В.Бевз, Н.Владімірова

Анотація до книги: 
Ви ~очинаєте вивчати стереометрію - геометрію тривимірного простору. За змістом вона багатша від планіметрії і  цікавіша. 
Основна  мета  вивчення  стереометрії  дати мінімум  знань  про  геометричні  фігури  в просторі, необхідні  для більшості  спеціалістів.  А ще -. роз­вивати просторову уяву і  логічне мислення: учнів. 
Розділ бібліотеки: 

Геометрія 10-11 кл. О. Погорєлов

Анотація до книги: 
Підручнк для 10-11  класів середньої школи 
Розділ бібліотеки: 

Історія України 11 кл. А.Струкевич, І.Романюк, С. Дровозюк

Анотація до книги: 

Підручник містить навчальний матеріал з історії України від початку Другої світової війни до сьогодення, який подано відповідно до чинної програми "Історія України".

Навчальний матеріал дасть змогу учням усвідомити життя минулих поколінь, з'ясувати передумови сучасних суспільних процесів, допоможе їм визначити власне місце в системі глобальних і національно-державних координат, узяти на себе роль суб'єкта і творця історії нашої Батьківщини.

Розділ бібліотеки: 

Астрономія: 11 кл.М.П.Пришляк;

Анотація до книги: 
Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи. 
Основна мета підручника — сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.
Розділ бібліотеки: 

English 11. О.Карпюк.

Анотація до книги: 

Підручник для 11 класу загальноосвітніх шкіл

Розділ бібліотеки: 

Сторінки