Ви є тут

Зооветеринарні дисципліни

Комп'ютеризація с/г виробництва

Анотація до книги: 

Конспекти лекцій для студентів 4 курсу спеціальності "ветеринарна медицина"

Розділ бібліотеки: 

Патофізіологія тварин. Мазуркевич А.Й.

Анотація до книги: 

Загальна частина включає відомості про життєдіяльність хворого організму тварини, розглядає основні закономірності виникнення, розвитку та закінчення хвороби; дає тлумачення патологічних явищ, основних нозологічних одиниць та ролі в патології зовнішніх і внутрішніх чинників; наводить особливості перебігу типових патологічних процесів. Спеціальна частина присвячена патофізіології окремих органів і систем організму.

Розділ бібліотеки: 

Охорона праці за ред. З.М. Яремка

Анотація до книги: 

У навчальному посібнику розглянуті головні питання з організації та управління охороною праці відповідно до програми навчальної дисципліни ”Основи охорони праці“, а також окремі питання галузевої безпеки праці, як-от: безпека праці під час роботи з біологічними, фізичними та хімічними чинниками виробничого середовища.  

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців з питань охорони праці.

Розділ бібліотеки: 

Анатомія свійських тварин. С.К.Рудик, Ю.О.Павловський, Б.В.Криштофорова та ін.

Анотація до книги: 

Викладено основні закономірності будови тіла свійських тварин за системами орга-
нів: скелет, з’єднання кісток, м’язи, система органів шкірного покриву, апарати трав-
лення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна система, нерво-
ва система та органи чуття. Будову органів чи систем розглянуто з погляду онто- і філо-
генезу в порівняльному плані. Наведено особливості будови тіла свійської птиці.

Розділ бібліотеки: