Ви є тут

Навчально - методичний кабінет

Головна науково-методична проблема педагогічного колективу на   2021– 2022 навчальний рік:

«Формування конкурентоспроможного фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності викладача»

Метою науково - методичної роботи є підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору.

Основні напрями роботи над проблемою :

 • удосконалення освітньої роботи, виходячи з основних положень Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», відомчих матеріалів Міністерства освіти і науки України, формування позитивного міжнародного та всеукраїнського іміджу навчального закладу;
 • сприяння впровадженню змішаного навчання в освітній процес коледжу;
 • допомагати викладачам оволодівати сучасними   сервісами та платформами інтернету (електронна пошта, додатки Google, середовище Classroom, Online Test Pad,  Zoom, G Suite for Education);
 • поширювання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні та вихованні студентів;
 • продовження вивчення та впровадження досвіду роботи кращих викладачів та кураторів академічних груп коледжу;
 • накопичування та систематизування методичних матеріалів, що є в періодиці та розробляються в навчальному закладі;
 • вивчення рівня викладання дисциплін викладачів та роботи кабінетів та лабораторій, циклових комісій коледжу;
 • приймання участі в проведенні конференцій, методичних семінарів, плануванню та удосконаленню роботи школи педагогічної майстерності з активних проблем методики навчання і виховання;
 • інформування викладачів про наявність методичної літератури в методичному кабінеті, допомога з питань написання методичних розробок, посібників, вивчення передового педагогічного досвіду, проведення відкритих занять, тощо;
 • сприяння науковому зростанню педагогічних працівників навчанню здобувачами на кафедрах Білоцерківського НАУ;
 • виховання активності студентів та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин на основі розвитку студентського самоврядування;
 • забезпечення здорових і безпечних умов навчання студентів і праці викладачів з дотриманням Плану дій на випадок надзвичайної ситуації у ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ».

 

Корисні посилання: