Ви є тут

Дуальна освіта

               РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПЕРЕХІДУ  НА ДУАЛЬНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

    Для переходу на дуальну форму навчання студент повинен:

1. Визначитись із підприємством чи організацією, де буде проводитись дуальне навчання;

2. Звернутись до голови випускної  циклової комісії   та погодити можливість використання обраного підприємства та очікуваної займаної студентом посади для навчання за дуальною формою;

3. Звернутися до директора  із заявою про перехід на дуальну форму навчання, при цьому студент повинен попередньо узгодити із керівництвом обраного ним підприємства можливість його навчання за дуальною формою;

4. У разі позитивного рішення студент повинен укласти тристоронній договір із Коледжом та суб'єктом господарювання/ 

                            Графік занять за дуальною формою навчання

    При навчанні за дуальною формою студент отримує індивідуальний графік занять, який передбачає підприємством чи організацією про його подальше навчання за дуальною формою.

    Увага! Обов’язковими складовими тристоронньої угоди, що повинні бути наявними на момент її підписання, є:

- індивідуальний план навчання студента за дуальною формою (розробляється заступником директора  за участі представників підприємств;

- графік індивідуальних занять;

- програма стажування на підприємстві (розробляється представниками підприємства);

- вивчення всіх тем дисциплін навчального плану не лише в умовах коледжу, а і на підприємстві або організації. Тому частина лабораторних і практичних тем може вивчається студентом в умовах виробництва – в лабораторіях та відділах підприємства чи організації під наглядом куратора або представників роботодавця.

    Заняття за дуальною формою можуть розподілятися по-різному:

- за формою поділеного тижня: кілька днів протягом тижня студент навчається в коледжі, інша частина виділена для стажування та роботи на підприємстві чи організації;

- блочна (модульна) форма: години розподіляються між коледжом  та підприємством чи організацією за блоками: тобто впродовж семестру студент приїздить на навчання до коледжу  на декілька тижнів або місяців, всю решту часу він навчається і працює на виробництві.

    Контроль за виконанням графіку навчального процесу здійснює куратор студента, що призначений на випусковій цикловій комісії.

Сесійний контроль та підсумкова атестація за дуальною формою навчання

    По завершенню теоретичного навчання та виконання індивідуального плану у повному обсязі студенти, що навчаються за дуальною формою, складають в коледжі  заліки та іспити.

    За результатами навчання за дуальною формою студенту на підприємстві може бути присвоєна професійна кваліфікація.