Ви є тут

БІБЛІОТЕКА

                                                                                         

 

 

 

Якщо ви хочете, щоб молодь

                                                                           тягнулась до знань,

                                                                                    турбуйтеся про головні, 

                                                                             найважливіші джерела

                                                                                               духовної культури - бібліотеки.

                                                                                                                В.О. Сухомлинський.

  

 

      Історія бібліотеки Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ починається з травня 1956 року, коли згідно наказу Міністерства сільського господарства було об’єднано два навчальні заклади – Тульчинську однорічну ветеринарну школу та Теплицькиий зоотехнічний технікум. На час заснування фонд бібліотеки становив  лише 3674 екземпляри, обслуговувалось 120 читачів. У 1996 році бібліотека переїхала до нового приміщення у навчальному копусі, який отримав технікум. На сьогоднішній день фонд становить майже     60 000 екземплярів, передплачується понад 40 назв періодичних видань.

     Розбудова системи освіти в Україні вимагає якісно нових підходів до організації  роботи вищих навчальних закладів. У цих процесах інформація, якою володіє бібліотека відіграє дуже важливу роль, адже освіта – одна з найбільш наукомістких галузей. Тому справедливо було б відзначити, що той, хто володіє інформацією досягає успіху.                                                               

     Діяльність бібліотеки нашого навчального закладу необхідна умова для студентів у їхньому професійному навчанні, гармонійному розвитку, становленні громадянської свідомості, а для педагогів – важливий інформаційний центр.                                              

    Завданнями бібліотеки коледжу є вчасне та оптимальне забезпечення споживачів інформації відповідно до існуючих потреб за такими пріоритетними напрямами:

  • інформаційне забезпечення та супроводження навчально-виховного процесу, надання консультаційно-методичної допомоги студентам та педагогам;
  • надання системної цілеспрямованої допомоги студентам в опануванні ними знань із професійної і загальної підготовки, і на цій основі формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належними поведінковими і правовими нормами;
  • якнайповніше забезпечення читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки, формування стійкої потреби в книзі;
  • підвищення інформаційної культури студентів шляхом проведення бібліотечних уроків, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами; 
  • всебічне сприяння підвищенню фахової та педагогічної майстерності викладачів технікуму шляхом популяризації педагогічної літератури, преси та надання інформації про неї;
  • створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка включала б як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології. Згідно положення про діяльність бібліотеки нашого навчального закладу читачі безкоштовно забезпечуються основними бібліотечними послугами.                                                                                                                          

                      Бібліотека коледжу складається з таких структурних підрозділів:

  • Абонемент.
  • Читальний зал.
  • Пункт видачі літератури при гуртожитку.
  • Книгосховище.                                                                                                                                              

            Режим роботи: абонемент, читальний зал – 800-1700, пункт видачі літератури при гуртожитку – 1500- 2100. Вихідний – субота, неділя.

            Матеріально-технічна база бібліотеки відіграє важливу роль у створенні належних умов обслуговування, комфортного середовища для наших читачів. Приміщення бібліотеки естетично оформлено, читальний зал обладнано сучасними меблями.  Загальна площа бібліотеки становить 244 м2Бібліотека обладнана двома комп’ютерами, сканером, ксероксом, принтером. Завдяки наявності комп'ютерів змінилися бібліотечні послуги. Інтернет є незамінним оперативним помічником для бібліотекарів, для користувачів – засобом оперативного пошуку, пізнання, як результат – найбільше повне інформаційне задоволення найрізноманітніших запитів;  освоєння та застосування новітніх технологій для навчання та самоосвіти, для роботи. Для користувачів бібліотеки здійснюється пошук  у мережі Інтернет по запитах, сканування бібліотечних документів та їхніх фрагментів, ксерокопіювання, пересилка інформації по електронній пошті. У читальному залі користувачам надається вільний, безкоштовний доступ до мережі за технологією WI-FI. До послуг користувачів – система каталогів (абетковий, систематичний) та картотеки: систематична картотека статей, тематичні картотеки. Бібліотекарі ретельно вивчають навчальні програми, слідкують за змінами, що відбуваються у навчальному процесі. Це допомагає їм бути обізнаними в його особливостях та максимально задовольняти інформаційні потреби наших читачів. Місія нашої бібліотеки – створювати студентам умови для професійного становлення, духовного росту, самоосвіти і самовиховання. Інститут вузівської бібліотеки – найважливіший у справі реалізації цілей, завдань щодо інформатизації освіти.

Завідувачка бібліотекою Ірина Анатоліївна Геккер

Бібліограф Галина Леонтіївна Бевз

Бібліотекар пункту видачі літератури Олена Михайлівна Степанюк