Ви є тут

2. Циклова комісія клінічних дисциплін

Голова циклової комісії – Грабенко С.В.

До складу циклової комісії входить сімнадцять викладачів, всі вони є лікарями ветеринарної медицини. Серед них 12 мають вищу категорію, 7 методистів.

 Циклова  комісія клінічних дисциплін працює над проблемою : «Розвиток творчих здібностей студентів через впровадження в  навчально - виховний процес дисциплін клінічного циклу інтерактивних технологій навчання».

Викладачі  циклової комісії забезпечують викладання всіх дисциплін клінічного циклу до якого входять: «Ветеринарна хірургія», «Епізоотологія з мікробіологією», «Паразитологія та інвазійні хвороби», «Акушерство гінекологія та штучне осіменіння тварин», «Внутрішні незаразні хвороби».

Всі викладачі приймають активну участь в підготовці висококваліфікованих кадрів, для с/г господарств.

Сьогодні випускники повинні мати не тільки міцні знання,але бути організаторами, вміти передбачати, запобігати, приймати вірні рішення і основне працювати з людьми – цьому всьому стараються навчити викладачі комісії на своїх заняттях.

На засіданнях циклової комісії  заслуховувались і обговорювались роботи виробничників – фахівців ветеринарної медицини, впроваджувались і вдосконалювались інтерактивні методи навчання:

 • проблемні ситуації
 • ділові ігри
 • графічні текстові диктанти
 • тестовий контроль знань
 • лекції на виробництві
 • бінарні заняття
 • лекції візуалізації
 • семінари – конференції з участю виробничників
 • прес-конференції
 • елементи ігор « Щасливий випадок»
 • «Що, де,коли?»
 • ситуаційні завдання
 • дидактичні кросворди
 • лекції з випередженням

Викладачі разом зі студентами враховуючи вимоги виробництва працюють над удосконаленням і розробкою нових схем технологій лікування та профілактики тварин, інструментів, пристосувань,які дають можливість з меншою затратою фізичної праці та часу проводити лікувально – профілактичні заходи.

Постійно працюють гуртки спец. дисциплін, викладачі разом зі студентами приймають участь у виставці творчих робіт у Немишаєвському методичному  центрі.

З метою виявлення рівня засвоєння теоретичних знань, практичних навичок, в планах циклової комісії передбачено проведення щорічного конкурсу „Кращий за професією” серед студентів 3 курсу. Практичні вміння учасників конкурсу оцінює журі.

Невід’ємною частиною завершення навчального процесу після проходження технологічної і переддипломної практики є проведення конференцій по дослідницьких роботах та практичного заліку, в екзаменаційні білети державних екзаменів включено практичні питання, які студенти відпрацьовують біля тварин.

З метою адаптації студентів до умов сучасного виробництва сервісу ветеринарної медицини на заняттях впроваджуються широко рольові ігри, вирішуються виробничі проблемні ситуації, широко використовується в відеотехніка.

Проводяться зйомки найбільш характерних клінічних ознак при різних хворобах,  методику проведення певних маніпуляцій при проведенні лікувально - профілактичних і протиепізоотичних заходів.

Всі викладачі комісії проводять огляд останніх цікавих наукових статей в фаховій пресі, та використовують новинки в своїй роботі.

Студентам видаються індивідуальні завдання по поглибленню знань, умінь і навичок.

Враховуючи вимоги часу, постійні зміни, що відбуваються в агропромисловому комплексі країні особливості галузі тваринництва, всі викладачі спец дисциплін постійно намагаються втілити в життя все нове, що дає ветеринарна наука і передова практика з мстою формування сучасного фахівця, свідомого громадянина України.

При викладанні спец. дисциплін викладачі використовують тестовий контроль знать за допомогою комп’ютерних технологій. Заключним етапом при вивчені спец. дисциплін для студентів четвертого курсу являється проходження підсумкового тестування в режимі он-лайн, де наші студенти щорічно показують гарні результати.

Для проведення практичних лабораторних занять та навчальної практики в технікумі реконструйована та збудована навчальна клініка - це аудиторії, манежі, де в практичних умовах працюючи з тваринами викладачі разом із студентами проводять заняття. Клініка технікуму на  сьогоднішній час є однією із кращих серед навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації.

Основою підготовки спеціаліст ветеринарної медицини, як майстрів своєї справи є практичне заняття. В навчально – виробничій клініці студенти відпрацьовують практичні навички, діагностики проводять дослідження при проведенні дослідницьких робіт,лікування тварин, складають плани ветеринарно – профілактичних заходів під керівництвом викладачів.

Оскільки поголів’я тварин не повністю забезпечує обсяг робіт навчальної практики тому викладачі спец дисциплін технікуму підтримують тісні зв’язки з службою ветеринарної медицини області, району, міжрайонною державною лабораторією ветеринарної медицини, м'ясокомбінатом та молокозаводом. Кожне практичне заняття узгоджується з керівництвом підприємств і проводиться згідно з навчальним планом.

Враховуючи значне збільшення поголів’я в приватному секторі частина практичних занять проводиться в господарствах і окремих селах нашого району.

Викладачі циклової комісії клінічних стараються поєднати вивчення ветеринарних дисциплін  та розвивати  творчий потенціал студентів технікуму, готуючи агропромисловому комплексу висококваліфікованих фахівців.