Ви є тут

Виробнича практика

    Важливе місце в підготовці фельдшерів ветеринарної медицини займає виробнича технологічна практика студентів, яка проводиться в кращих  сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, установах ветеринарної медицини, з якими укладено відповідні договори, трудові угоди.

    Основним завданням проходження технологічної практики є закріплення , систематизація , поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі навчання, удосконалення практичних умінь і навичок під час проведення діагностичних, лікувально-профілактичних заходів шляхом безпосередньої участі у виробничій діяльності з ветеринарного обслуговування галузі тваринництва під керівництвом фахівців ветеринарної медицини. Студенти самостійно підбирають місце проходження практики, пропонують його для використання за наявності відношення з підприємства, установи, які мають необхідну виробничу базу, що відповідає вимогам програми практики.

    За наявності вакантних місць студенти на період практики призначались на посаду фельдшерів ветеринарної медицини та інші посади, передбачені освітньо-професійною програмою.

    Всі студенти-практиканти під час проходження виробничої технологічної практики дотримувались правил внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, що діяли на  всіх підприємствах, установах і організаціях проходження практики. Для безпосереднього керівництва практикою на всіх базах практики наказом керівника призначаються висококваліфіковані фахівці ветеринарної медицини, які організовують і контролюють виконання студентами програми практики, щоденно оцінюють їх роботу, створюють для практикантів належні умови праці та побуту.

    Під  час виробничо - технологічної практики, яку студенти проходили в клініці ЦВМ « Айболит» м.Бердичів, студенти коледжу ветеринарної медицини Бондар В.Л., Будзіховська Ю.С., Підопригора О.А., Перебийніс Д.О., Кушнір С.П., Гончарук, Редько А.В. навчались науковому підходу до лікування тварин. Студенти-практиканти на чолі із головним лікарем Орлюком С.В. навчались лікувати, діагностувати та пробувати в практичних умовах здійснювати різні маніпуляції із домашніми тваринами.

    Крім приватних лікарень ветеринарної медицини наші студенти проходили практику в господарствах Вінничини. Так, Хода Н.В. проходив навчальну технологічну практику в господарстві Тростянецького р-ну ДПД «Олександрівське» ННЦ «ІЗНААН». Студент навчився виконувати велику кількість маніпуляцій: обезрожування телят, лікування ендометритів, приймав участь в рододопомогах, відбирав кров у тварин для лабораторного дослідження, лікував молодняк при хворобах травлення та дихання. Разом з тим, брав участь у лікуванні маститів у корів, навчався застосовувати новітні технології в лікуванні: дренчування корів, також проводив осіменіння корів, телиць. Навчався виконувати різноманітні маніпуляції практично.

    Так, Заверуя Інна Вячеславівна проходила практику в Ямпільському районі с. Велика Кісниця в господарстві ТОВ « Великокісницьке», де навчилась проводити туберкулінізацію поголів’я ВРХ, проводила вакцинацію телят, ректальне дослідження корів на вагітність, штучне осіменіння корів та свиней. Досконало вивчила всю документацію, яка повинна бути при відправці молока, складала акти на вибраковку тварин. Ознайомилась і набула навичок в заповненні всієї звітної документації на підприємстві.

    А студент Бурбеза В.Р. проходив навчальну технологічну практику в господарстві ТОВ « Субекон» смт.Сутиски в Тиврівському районі. Під час проходження практики вивчав структуру ветеринарної медицини Тиврівського р-ну. Також ознайомився з будовою і технологічними процесами, які відбуваються в господарстві. Під контролем керівника практики від господарства проводив наступні маніпуляції:

-вакцинація свинопоголів’я проти бешихи свиней, КЧС, актинобацилярної плевропневмонії.

- навчався лікувати поголів’я свиней, проводив кастрацію кнурців, купірування хвостів та ін.

    Студенти-практиканти оформляли звітну документацію, в якій відображали відомості про виконання усіх розділів програми практики.

   В господарствах, в яких студенти коледжу проходили практику,  вони також набули уміннь і навичок з робітничої професії «Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці».

   По закінченню практики у коледжі відбувся публічний захист умінь і навичок, здобутих під час практики.

   Набуті знання і уміння студенти продемонстрували у коледжі під час публічного захисту документації.