Ви є тут

В коледжі відбулася зустріч з першим проректором Білоцерківського національного аграрного університету Новаком В.П

    15 березня 2019 року відбулася зустріч колективу коледжу з першим проректором з організаційної роботи, професором, д-р. біологічних наук Білоцерківського національного аграрного університету Новаком В.П.

    Віталій Петрович розповів про важливість створення регіонального університетського центру, його завдання, перспективи і доречність входження в центр Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ як окремого структурного підрозділу

    На зустрічі виступили директор коледжу Моркляк М.І. та заступник директора з навчально-виховної роботи Грибанова А.А. Михайло Іванович відзначив, що співпраця між навчальними закладами спрямована на підвищення кваліфікації викладачів, стажування викладачів на кафедрах, залучення професорсько-викладацького складу університету для читання лекцій, проведення лабораторно-практичних занять в коледжі, співучасть в науково-теоретичних конференціях, вченій раді, консультаціях з питань навчальної, методичної і виховної роботи, а також навчально-виробничої практики студентів, впровадження новітніх технологій навчання, спільного використання біологічного фонду, лабораторії бази університету. Наші випускники мають можливість продовжувати навчання в університеті.

    Грибанова А.А. вказала, що головним завданням коледжу сьогодні є  підвищення якості навчання та надання освітніх послуг. Білоцерківський НАУ являється для коледжу науковим цетром, який дає можливість нашим студентам і викладачам займатися науковими дослідженнями, брати участь в міжнародних, міжрегіональних наукових та науково-методичних конференціях викладачів та студентів.