Ви є тут

В коледжі пройшло розширене засідання педагогічної ради

    У Тульчинському коледжі ветеринарної медицини БНАУ відбулося чергове розширене засідання педагогічної ради, на якому розглядалися питання освітнього процесу коледжу. На педагогічну раду були запрошені викладачі, вихователі та актив студентського самоврядування коледжу.

    Роботу педагогічної ради розпочав директор коледжу   Моркляк М.І., який ознайомив присутніх із порядком денним засідання.

   Заступник директора з навчально-виховної роботи Грибанова А.А. виступила із інформацією про якість підготовки фахівців зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».        А.А. Грибанова ознайомила з станом успішності студентів коледжу та провела детальний аналіз атестації  студентів за вересень-жовтень.

    При обговоренні виступив директор коледжу Моркляк М.І., який особливу увагу звернув на організацію техніки безпеки в коледжі та гуртожитку, на актуальні проблеми по покращенню якості підготовки фахівців, удосконалення форм і методів використання ІКТ при викладанні дисциплін професійного спрямування, розширення переліку заходів професійного спрямування в позааудиторній роботі, урізноманітнення методів індивідуальної роботи з студентами.

   Про  адаптацію студентів нового прийому в коледжі, проблеми та перспективи  по удосконаленню роботи викладачів, кураторів, вихователів доповіла завідувачка відділення  Сметана С.А., також ознайомила із результатами анкетування студентів.

   Куратори груп перших курсів: Соловей В.Л., Саковська В.В., Хребтань С.Г. інформували присутніх про проведену роботу по адаптації студентів нового набору.

   Корж І.С., секретар приймальної комісії, проаналізувала роботу профорієнтаційних  бригад за вересень-листопад.

    В обговоренні взяла участь Саковська В.В., яка запропонувала нові форми і підходи в організації профорієнтаційної роботи в коледжі.

  Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення по кожному з них.