Ви є тут

Педагогічна онлайн - нарада

    23 квітня за допомогою комунікаційного програмного забезпечення  ZOOM  в Тульчинському коледжі ветеринарної медицини БНАУ  відбулася  засідання Педагогічної  онлайн-наради.

    Перед початком засідання, голова педради Михайло Іванович Моркляк, привітав усіх із  світлими та благословенними святами Великодня, побажав здоров’я, миру, злагоди, благополуччя,  успіхів у роботі, відчуття результату своєї праці, невичерпної наснаги, спокою і терпіння.

    Директор коледжу ознайомив присутніх з питаннями,  порядку денного.

    По першому питанню «Організація дистанційного навчання в коледжі під час карантину» слухали Грибанову А.А. – заступника директора з навчально-виховної роботи, яка відзначила, що  «COVID-19» та карантин змусили всіх людей поміняти звичний спосіб життя, роботи, навчання. Проте, освітні процеси не зупинилися, а перейшли на якісно новий рівень цифрових технологій. Використання дистанційних технологій  навчання стало для нас  перевіркою на те, як швидко ми можемо реагувати на виклики, бути гнучкими та ефективними у некомфортних для нас  умовах, а також на комп’ютерну грамотність та вміння працювати на сучасних освітніх онлайн-платформах.

     Колектив коледжу доволі оперативно відреагув на ситуацію і почав активно працювати зі студентами, обираючи свій формат ефективного віддаленого навчання, з використанням дистанційних технологій, визначивши веб - ресурси з урахуванням наявних можливостей коледжу.

     Під час карантину встановлений графік проведення занять, ресурси для дистанційного навчання, управління системою дистанційного навчання, здійснення контролю за якістю дистанційного навчання, механізми зворотнього зв’язку між студентами та викладачами. Розроблено та затверджено положення «Про здійснення освітнього процесу, проведення контролю знань та підсумкової атестації у період режиму карантину». Студенти займаються систематично в режимі графіку проведення занять, щодня по три пари  та дві  консультації по 45 хвилин щодо гурткової (пошукової) роботи. У веб- додатоку  Viber було створено навчальні групи та групи структурних підрозділів (адміністративну, викладачів, кураторів, співробітників, бібліотеки, профорієнтаційну), складено графік занять. Порядок роботи був доведений до всіх викладачів. Куратори  забезпечили  співпрацю викладачів та студентів щодо координації дистанційних технологій навчання створивши  у веб-додатку  Viber, студентські групи, групи їх батьків  та групу «Куратори». Систематично проводять контроль щодо наявності студентів в чатах навчальних груп  та звітують зав. денним відділенням коледжу  у групі «Куратори».  Для зворотного зв'язку та індивідуальних консультацій студентів з викладачами поновлена  база даних електронних скриньок та номерів мобільних телефонів студентів та викладачів.  Викладачі  ведуть  облік занять проведених дистанційно (роблять скрін- шоти початку занять) та системно працюють за  Індивідуальним планом роботи викладача під час карантину. Дистанційне навчання проводиться строго у відповідності до графіку проведення занять (студенти та викладачі ) та  індивідуальної  допомоги через:
1.Сайт коледж Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ.
2.Власні блоги, сайти викладачів.
3. Веб-додаток Viber.
4. Освітні платформи - веб-сервіс Google Classroom (Google Клас) та онлайн-опитування (Online Test Pad). 5.Сервіс для відеоконференцій  Zoom.
6. Електрону скриньку та  телефонний зв'язок.Для швидкого освоєння всіма викладачами платформ  (Google Classroom, Online Test Pad Online Test Pad, Zoom) в групах веб-додатку  Viber  подано  алгоритми  по їх використаню.

       На даний момент викладачі активно працюють у віртуальних класах, спільно зі студентами та методистами коледжу вибирають найбільш технічно доступні форми дистанційного навчання: онлайн-заняття, скайп-конференції, відео-уроки, лекції-презентації,  онлайн-тестування. У групах дисциплін подають завдання,  електронні лекції, схеми, таблиці, презентації, відео, звукові пояснення матеріалу, методику виконання завдань, притримуючись всіх структурних елементів навчальних занять.Н а допомогу студентам подається перелік навчальної літератури,  електронні ресурси (сайт коледжу). Студенти забезпечені  сканованими підручниками та посібниками, друкованими робочими зошитами, алгоритмами практичних навичок, банком/кейсом тестових завдань з дисциплін та незалежного заміру знань, мультимедійними презентаціями, відеофільмами. Самоконтроль та контроль викладачами здійснюється шляхом тестування, відповідей на запитання, вирішення ситуаційних задач, проблемних ситуацій. Окремими блоками студенти виконують тематичні тестові завдання з певних розділів  навчальних дисциплін. В дистанційній формі працюють гуртки художньої самодіяльності, бібліотека, практичний психолог.Директор коледжу,  заст.директора  в будь-який час можуть  здійснювати контроль за дотриманням  графіку, якістю  проведення дистанційних занять у  веб-додатку   Viber та Google Classroom у віртуальних навчальних групах.  В разі необхідності проведення екзаменаційно-залікової сесії відбудеться на платформах онлайн-опитування (Online Test Pad), сервісу  для відео-конференцій  Zoom.    Для вдосконалення та підвищення професійного рівня  з дистанційного навчання викладачі беруть участь у вебінарах присвячених дистанційному навчанню та онлайн-тестуванню на онлайн-платформах «Всеосвіта», «На урок».

Також розглядалися питання щодо підготовки матеріалів до проведення онлайн- пошукової студентської конференції,  про проведення засідань ЦК в онлайн режимі, вдосконалення власного досвіду викладачів, щодо дистанційних форм та методів навчання,структурних елементів заняття,про підготовку онлайн  тижнів  навчальних дисциплін, захисту курсових проектів студентами-випускниками.

    Директорка коледжу Михайло Іванович наголосив, що враховуючи вимоги сьогодення,  необхідно вдосконалювати я цифровий  контент, який  стане у нагоді для розвитку самостійної роботи студентів, дуального навчання. Зокрема, Михайло Іванович звернув  увагу голів ЦК на планування проведення в дистанційному режимі екзаменаційної сесії студентів так як наближається завершення семестру і вирішення цього питання є дуже важливим.

    З питання організації та виконання  карантинних заходів в коледжі виступив заступник директора з навчально-виробничої роботи, Мамай П.В.

    В кінці виступу зробив наголос на тому, що сучасні умови здійснення освітнього процесу ставлять перед нами нові виклики, до яких маємо бути готовими самі й допомогти мобілізуватися колективу коледжу  щодо виконання карантинних заходів,належному функціонуванні навчального закладу, ефективність навчального процесу. Незалежно від обставин, ми маємо забезпечити  якісне надання освітніх послуг усім здобувачам.

    Підводячи підсумок з даного питання Михайло Іванович Моркляк  зупинився на важливості  даного питання. Також підкреслив,  значимість бездоганного дотримання учасниками освітнього процесу основних вимог режиму карантину.

   По питанню   «Роль бібліотеки в освітньому процесі під час карантину» слухали І.А. Іванюк - завідувачку бібліотеки, яка відзначила, що згідно наказу директора колежу щодо особливостей організації освітнього процесу у Тульчинському коледжі ветеринарної медицини БНАУ на період карантину було затверджено план роботи бібліотеки коледжу на цей період. Відповідно цього плану бібліотека коледжу перейшла на дистанційну форму роботи, а саме, на обслуговування читачів за допомогою інтернет-технологій. Бібліотечні процеси, які неможливо виконати дистанційно були розподілені  поміж працівниками для виконання  на дому, а саме: складання бібліографічних записів про нові надходження; робота з актами  та інвентарними книгами.

   Дистанційна робота бібліотеки за допомогою мережі Інтернет полягає: надання методичної  та технічної допомоги викладачам та лаборантам з питань організації дистанційного навчання (забезпечення користувачів засобами комунікації та консультативна допомога); створено групи «Бібліотека ТКВМ БНАУ» у Вайбері та окремо по  навчальних групах для ефективного інформування та здійснення послуг; онлайн-обслуговування користувачів (розсилка матеріалів на Вайбер, особисті електронні скриньки та ін.); створення у мережі «Facebook» та «Instagram» сторінки бібліотеки коледжу, де розміщуються посилання на онлайн-підручники, журнали, методичні видання, віртуальні огляди, мистецькі заходи та ін.

    На педагогічній раді  директором коледжу Моркляком М.І, також обговорено низку важливих питань зокрема ,  особливості ефективного проведення профорієнтаційних заходів в умовах карантину, проблеми та виклики освітньої діяльності в процесі реформування освіти, основні завдання і напрямки фінансово-господарської діяльності коледжу тощо.

    Атмосфера роботи педагогічної ради була робочою та дружньою.

   Кожен мав змогу висловити свої ідеї та побажання, обговорити їх з колегами – а найкращі пропозиції були озвучені та прийняті до уваги.