Ви є тут

Онлайн лекція за участю д-ра вет.наук, профеора Лясоти В.П.

23.02.2022 року в ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" доктором ветеринарних наук, професором, завідуючим кафедрою ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Загаєвського  Білоцерківського національного аграрного університету Лясотою Васильом Петровичом , для студентів 4-х курсів проведено онлайн лекцію з використанням відео-сервісу Google Meet на тему: "Ветеринарно-санітарна оцінка молока  за інфекційних захворювань тварин".

 Лекція проведена змістовно, цікаво і  сприяла поглибленню знань студентів з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами переробки продуктів тваринництва».