Ви є тут

Он-лайн зустріч дирекції та студентів випускних курсів ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ» з керівництвом університету

16 травня 2022 року відбулась он-лайн зустріч дирекції та студентів випускних курсів ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ» з керівництвом університету. Лейтмотивом спілкування стали питання ступеневої освіти. Перший проректор, проректор з організаційної роботи,  професор, д-р. с.- г. наук, Мерзлов Сергій Віталійович, ознайомив наших випускників з основними пріоритетами Білоцерківського НАУ, підкресливши, що студентська молодь та викладачі  університету мають широкі можливості для проходження практики та стажування за кордоном, що дає змогу набувати знання з сучасних технологій ведення сільського господарства, переробної промисловості, ветеринарії та вивчати культурні традиції інших країн, вдосконалювати знання  іноземних мов. Насьогодні в рамках двосторонніх угод студенти та викладачі беруть участь в програмах обміну з ВНЗ Німеччини, Данії, США, Голландії, Франції, Австрії, Швеції, Польщі, Канади, Австралії.

Представник приймальної комісії,  завідуючий відділом маркетингу, ліцензування та акредитації Білоцерківського НАУ Скиба Володимир Віталійович відзначив, що Білоцерківський НАУ  готує висококваліфікованих фахівців нового покоління для сталого розвитку аграрної сфери шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності, ознайомив випускників коледжу з особливостями вступу 2022 року, програмами та графіками вступних випробувань.

Особливу увагу під час зустрічі було звернено на організацію дуальної форми навчання в університеті.

Колектив ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ» дякує колегам за плідну співпрацю, доброзичливу атмосферу, корисні поради.