Ви є тут

Положення

Статут Білоцерківького національного аграрного університету

Політика ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Стратегія розвитку ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" на 2020-2025рр.

 

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення "Про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти в ВСП ТФКВМ БНАУ"

Мова (мови) овітнього процесу

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів фахової передвищої освіти ВСП ТФКВМ БНАУ

Положення "Про академічну доброчесність у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про систему управління навчанням Google Workspace в ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про  академічну мобільність учасників освітнього процесу ВСП ТФКВМ БНАУ"

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти 

Положення "Про порядок розроблення освітньо-професійних програм у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про гаранта освітньо-професійної програми в ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про навчальні дисципліни вільного вибору студентів у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про комісію забезпечення якості освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ

Положення "Про групи зі змісту та якості освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості в ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про систему контролю якості освітнього процесу в ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи в ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про комісію з питань етики та академічної доброчесності у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про розгляд  звернень та скарг здобувачів освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю в ВСП ТФКВМ БНАУ

Положення "Про стипендіальну комісію у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про правила призначення стипендії у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про порядок надання матеріальної допомоги та преміювання студентів у ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково- педагогічних працівників"

Положення "Про моніторинг якості освіти в ВСП "ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про ведення журналу обліу роботи академічних груп"

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення "Про підрозділ сприяння працевлаштування студентів у ВСП "ТФКВМ БНАУ""

Положення "Про практичну підготовку студентів у ВСП "ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про дуальну форму навчання у ВСП "ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів ВСП ТФКВМ БНАУ"

Положення "Про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та академічних довідок"

Положення "Про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості освіти"

Заходи внутрішнього моніторингу якості освіти управлінського рівня в ВСП ТФКВМ БНАУ

Положення "Про запобігання та протидії булінгу (цькуванню), дискримінації, сексуальним домаганням та іншим проявам.."

План заходів із запобігання та протидії булінгу на 2021-2022 н.р.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності ) заяв про випадки булінгу (цькування) в ВСП ТФКВМ БНАУ

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ВСП ТФКВМ БНАУ

Положення "Про Раду роботодавців у ВСП "Тульчинький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення "Про педагогічну раду ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення "Про методичну раду ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення "Про адміністративну раду ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення "Про циклову комісію ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Положення "Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ВСП ТФКВМ БНАУ

 

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Антикорупційна програма492 КБ
Файл Положення про уповноважену особу з пиань запобігання та виявлення корупції в ТКВМ БНАУ110.65 КБ
Файл Положення про навчальні кабінети та лабораторії113.38 КБ
Файл Положення про студентський гуртожиток107.91 КБ
Файл Договір на проживання в гуртожитку26.51 КБ
Файл Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів180.47 КБ
Файл Порядок формування рейтингу студентів ТКВМ БНАУ37.34 КБ
Microsoft Office document icon Положення про студентське самоврядування2.5 МБ
Microsoft Office document icon Положення про переведення студентів з контрактної форми на державну76.5 КБ
Microsoft Office document icon Положення про навчально-виховну комісію 2.55 МБ
Microsoft Office document icon Положення про батьківський комітет8.1 МБ
Microsoft Office document icon Положення про порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін ТТВМ БНАУ242 КБ
Файл Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів204.68 КБ
Файл Положення про організацію фізичного виховання216.2 КБ
Файл Положення про предметні гуртки106.35 КБ
Microsoft Office document icon Положення про організацію пошуково-дослідницької роботи студентів245 КБ
Microsoft Office document icon Положення про студентські олімпіади в ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"138.5 КБ