Ви є тут

Студентський парламент

Студентський парламент Тульчинського коледжу ветеринарної медицини БНАУ

Представники СП ТКВМ БНАУ:

 

 

Голова ради студентського самоврядування

Клименко Діана
заступник старости 4-В курсу

 

 

 

 

Заступник голови ради студентського самоврядування

Рівна Олена
староста 4-А курсу

 

 

 

 

 

 

 

Комітет навчально-виробничої роботи

 

 

Голова комітету навчально-виробничої роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету навчально-виробничої роботи

Марценюк Сергій
студент 3-Б курсу

 

 

 

 

 

Комітет дисципліни і правопорядку
 

 

 

Голова комітету дисципліни і правопорядку

Слічний Максим
студент  4-А курсу

 

 

 

 

Заступник голови комітету дисципліни і правопорядку

Черкавська Ярослава
студентка 4-А курсу

 

 

 

 

Комітет технічної творчості

 

 

Голова комітету технічної творчості

Бондар Вадим
староста 3-А курсу

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету технічної творчості
 

Шихнір Анастасія
студентка 2-Б курсу

 

 

 

 

 

 

Комітет культурно-масової роботи

 

Голова комітету культурно-масової роботи

Савич Світлана
староста 3-В курсу

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету культурно-масової роботи

Зеленюк Хрестина
студент - 3-Б курсу

 

 

 

 

 

Комітет військово-спортивної роботи

Голова комітету військово-спортивної роботи

Стоян Олег

староста 4-Б курсу

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету культурно-масової роботи

Матвієнко Руслан

староста - 4-В курсу

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання самоврядування

•  Створення реальної форми студентської демократії;
•  Виконання студентами ролей, пов'язаних з ухваленням рішень, проявом відповідальності і дисциплінованості;
•  Формування уміння працювати в колективі;
•  Розвиток здібностей творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, поєднувати в собі переконаність з моральністю і культурою;
•  Формування сприйнятливості до інноваційного досвіду, народження власної ініціативи і нестандартного мислення;
•  Розвиток здатності самим виробляти думку, оцінювати явища і події, аналізувати, порівнювати, робити висновки;
•  Формування потреби постійно підвищувати свій освітній і професійний рівень в безперервній освіті протягом всього життя