Ви є тут

Студентський парламент

Студентський парламент ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"

Представники СП ВСП ТФКВМ БНАУ:

 

 

Голова ради студентського самоврядування

Корж Анна
студентка 3-Б курсу

 

 

 

Заступник голови ради студентського самоврядування

Коновалюк Аліна
староста 3-В курсу

 

 

 

 

 

 

 

Комітет навчально-виробничої роботи

Голова комітету навчально-виробничої роботи

                                                Судак Анна                         

                      студентка 3-Б курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету навчально-виробничої роботи

Поліщук Юлія
студентка 4-В

 

 

 

 

 

Комітет дисципліни і правопорядку
 

Голова комітету дисципліни і правопорядку

                                                             Хода Назар
              студент 4-Є

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету дисципліни і правопорядку

Шамрай Юрій 
староста  4-А курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний комітет

Голова інформаційного комітету

                                   Коханчук Марія

                                  студентка 4-А курсу

 

 

 

 

Заступник голови  інформаційного комітету

Чиркова Марина

студентка 3-В курсу

 

 

 

 

 

 

 

Комітет технічної творчості

 

Голова комітету технічної творчості

Савка Анна
староста 3-Б курсу

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету технічної творчості
 

Шихнір Анастасія
студентка 4-Б курсу

 

 

 

 

 

Комітет культурно-масової роботи

 

Голова комітету культурно-масової роботи

Айхгорн Олександр
староста 3-А курсу

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету культурно-масової роботи

Профателюк Єлізавета
Студентка 3-А курсу

 

 

 

Комітет військово-спортивної роботи

Голова комітету військово-спортивної роботи

Кліменкова Анна

староста 4-Б курсу

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету військово-спортивної роботи

Біла Діана

Студентка 4-Б курсу

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання самоврядування

•  Створення реальної форми студентської демократії;
•  Виконання студентами ролей, пов'язаних з ухваленням рішень, проявом відповідальності і дисциплінованості;
•  Формування уміння працювати в колективі;
•  Розвиток здібностей творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, поєднувати в собі переконаність з моральністю і культурою;
•  Формування сприйнятливості до інноваційного досвіду, народження власної ініціативи і нестандартного мислення;
•  Розвиток здатності самим виробляти думку, оцінювати явища і події, аналізувати, порівнювати, робити висновки;
•  Формування потреби постійно підвищувати свій освітній і професійний рівень в безперервній освіті протягом всього життя