Ви є тут

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Політика ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"42 КБ
Файл Положення "Про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти в ВСП ТФКВМ БНАУ"663.07 КБ
Microsoft Office document icon Положення "Про академічну доброчесність у ВСП ТФКВМ БНАУ"661.5 КБ
Файл Положення "Про систему управління навчанням Google Workspace в ВСП ТФКВМ БНАУ"1.72 МБ
Microsoft Office document icon Положення "Про порядок розроблення освітньо-професійних програм у ВСП ТФКВМ БНАУ"470 КБ
Файл Положення "Про гаранта освітньо-професійної програми в ВСП ТФКВМ БНАУ"1.59 МБ
Файл Положення "Про навчальні дисципліни вільного вибору студентів у ВСП ТФКВМ БНАУ"305.78 КБ
Файл Положення "Про комісію забезпечення якості освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ1.26 МБ
Файл Положення "Про групи зі змісту та якості освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ"1.39 МБ
Microsoft Office document icon Положення "Про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості в ВСП ТФКВМ БНАУ"1.49 МБ
Файл Положення "Про систему контролю якості освітнього процесу в ВСП ТФКВМ БНАУ"42.72 КБ
Microsoft Office document icon Положення "Про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи в ВСП ТФКВМ БНАУ"1.84 МБ
Файл Положення "Про оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП ТФКВМ БНАУ" 638.99 КБ
Microsoft Office document icon Положення "Про комісію з питань етики та академічної доброчесності у ВСП ТФКВМ БНАУ"2.25 МБ
Файл Положення "Про розгляд студентських звернень та скарг"1.48 МБ
Microsoft Office document icon Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю в ВСП ТФКВМ БНАУ1.67 МБ
Файл Положення "Про стипендіальну комісію у ВСП ТФКВМ БНАУ"1.87 МБ
Файл Положення "Про правила призначення стипендії у ВСП ТФКВМ БНАУ"500.54 КБ
Microsoft Office document icon Положення "Про порядок надання матеріальної допомоги та преміювання студентів у ВСП ТФКВМ БНАУ"529.5 КБ
Файл Положення "Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково- педагогічних працівників"1.74 МБ