Ви є тут

Наш колектив

    Коледж будує кадрову політику таким чином, щоб кожен учасник навчального процесу відчував себе дієвою частиною спільної справи. Для нас важливо, аби працівники розуміли, що від результатів їхньої роботи залежить успіх та рух вперед. Ми зацікавлені в тому, щоб у нас працювали професіонали. Навчально-виховний процес здійснюють 42 викладачі. Головним пріоритетним завданням ВСП "Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" є послідовне в провадження положень Болонської декларації в навчально - виховний процес закладу.

    Багаторічний шлях, пройдений коледжом, показав, що закладені ідеї на початку його становлення щодо підготовки спеціалістів, поширення знань, виховання і є тим дороговказом, який не втратив свого значення сьогодні і не втратить у майбутньому.

    Проходили роки, змінювалися покоління студентів і викладачів коледжу, незмінними залишалися високий творчий потенціал колективу

    Очолює коледж, його колишній випускник, який знає проблеми ветеринарної освіти не тільки із книг, а й з практики, бо працював ветеринарним лікарем - епізоотологом, заступником головного ветеринарного лікаря  Бершадського району, директором державного підприємства по племінній справі в тваринництві, який є справжнім генератором нових ідей, талановитим організатором їх практичного втілення, заслужений працівник ветеринарної медицини України  - Моркляк Михайло Іванович.

    Будучи небайдужим до долі своєї альма-матір, крокуючи в ногу з життям, переборюючи труднощі і негаразди, він зумів за досить короткий час надати коледжу сучасного іміджу, реконструювати і модернізувати навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини, здійснити масштабні реставраційні роботи в усіх корпусах.  Маючи за плечима великий досвід роботи на виробництві, проявив себе як справжній господар і для ґрунтовної практичної підготовки студентів створив сучасну  навчально-виробничу клініку ветеринарної медицини, за що колектив коледжу був відзначено почесним дипломом і визнано кращим серед 29 коледжів та технікумів України .

    Майже третина викладачів коледжу - це колишні випускники  (Грибанова А.А. - заступник директора з навчально-виховної роботи, Мамай П.В. – заступник директора з навчально – виробничої роботи і господарської роботи, Гуньчак О.В., Грабенко С.В., Фомик І.Г., Казмірук І.К., Хавара В.І., Хребтань С.Г., Мельник В.М., Вилянська С.А., Горбачова Т.О.,  Дюба А.В., Корж І.С., Коваль О.С., Мамай Н.Д. Шепета С.В., Шумський Я.В), а тому гостро відчувають особисту відповідальність за збереження кращих традицій і прагнуть зробити свій внесок у їх подальший розвиток і збагачення.

    Усі наставники мають відповідну базову освіту та досвід практичної роботи. Викладачам притаманні високий професіоналізм, постійний новаторський пошук, фантазія і творчість. Їх педагогічна майстерність розкривається в творчому використанні ефективних методів і сучасних засобів педагогічної взаємодії з студентами у кожній конкретній освітній ситуації.

     Педагогічний колектив коледжу спрямовує свою роботу на створення належних умов для якісного засвоєння студентами навчального матеріалу, для розвитку здібностей і формування особистості.

    Професійний рівень викладачів, оцінюється кваліфікаційними категоріями. І тут коледж має чим пишатись:

  • 1 - Заслужений працівник ветеринарної медицини України;
  • 6 - відмінників освіти України;
  • 2 - відмінника аграрної освіти ;
  • 14 - викладачів-методистів;
  • 5- старших викладачів;
  • 2 – викладачі - здобувачі БНАУ

     Середній вік викладачів педагогічного колективу 40-42 роки.

     Високий професіоналізм викладачів навчального закладу протягом десятиліть показав вагомі результати.

     Коледж є активним учасником роботи Навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики та продовольства України, 12 викладачів занесені до книги Пошани виставки лабораторії досвіду роботи викладачів і технічної творчості молоді, відзначений Почесними грамотами Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти, обласної і районної адміністрації.

    Викладачі коледжу значну увагу приділяють розробці авторських підручників, методичних посібників тощо.  Педагогічний колектив працює над вдосконаленням самостійної роботи студентів, впровадженням в навчальний процес інноваційних методів навчання з використанням інформаційно-комунікативних технологій, технологій дистанційного навання.