Ви є тут

Діяльність директора

Звіт директора  

за  2015-2016 навчальний рік

     Згідно з принципами та положеннями нормативних документів про вищу  освіту в 2015-2016 навчальному році навчально-виховний процес в технікумі здійснювався відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації», Національної доктрини розвитку освіти України, Галузевих стандартів вищої освіти України, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством.

    Контингент студентів технікуму на 1.09.2015р. складав 369 студенти, навчаються за контрактом 46 студентів. На перший курс у 2015р. було зараховано за державним замовленням 93 студенти, на контрактну основу – 15 студентів.

    У 2015-2016 навчальному році технікум випустив 95 фахівців, з них диплом з відзнакою одержали  15 випускників. За підсумками Державної кваліфікаційної комісії якість знань випускників становить 62%, середній бал - 4,2, процент успішності - 100%.

    В цілому успішність по технікуму становить 99%, якісний показник - 60%, середній бал – 3,7.

Навчальний процес у технікумі здійснювали 43 педагогічних працівника.  З них:

 • вищої категорії – 32
 • І категорії – 4
 • ІІ категорії – 6
 • спеціалістів – 1
 • педагогічне звання викладач-методист – 14
 • педагогічне звання старший викладач – 5
 • Заслужений працівник ветеринарної медицини України – 1
 • відмінників освіти України – 6
 • відмінників Аграрної освіти - 2

    У 2016 році атестацію пройшли 27 викладачів технікуму. Підвищили свою професійну кваліфікацію 17 викладачів, пройшли стажування на виробництві 15 викладачів. Викладачі підвищували свою кваліфікацію в Білоцерківському національному університеті та в Донецькому національному університеті .

 

    Роботу педагогічного колективу технікуму було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Підвищення якості та рівня методичного забезпечення навчального процесу» та виконання таких завдань:

 • Удосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення, створення його електронних версій в інтерактивній формі.
 • На основі новітніх педагогічних технологій забезпечити високий теоретичний та практичний рівень знань студентів.
 •  Урізноманітнення наочності навчальних занять шляхом комп'ютерної презентації, розробка електронних посібників, створення відеосюжетів, відеороликів, використання інформаційних мультимедійних технологій.
 • Розробка та удосконалення форм і методів контролю знань студентів.
 •  Реалізація принципу педагогіки співробітництва через ефективну взаємодію, продуктивне спілкування педагога і студентів.
 • Звернути увагу на стан практичної підготовки студентів, яка є невід’ємною складовою підвищення якості підготовки фахівців. Головні зусилля зосередити на впровадження нових підходів на основі розвитку соціального партнерства з промисловцями  і підприємцями з питань удосконалення навчального процесу, поліпшення матеріально-технічної бази, формування баз практик, працевлаштування студентів, шляхом укладання відповідних договорів як з державними , так і недержавними підприємствами, установами, організаціями.
 • Поліпшити стан виконавської дисципліни, підвищити рівень відповідальності за своєчасне і якісне виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МАП України.

    Для вирішення методичної проблеми  викладачами було підготовлено  21 методичних розробок, 4 методичних рекомендацій, 9 пошукових робіт, 10 дослідницьких робіт, вивчено  досвід роботи 13 педагогічних працівників та виробничників, створено  2 відеофільми, 2 робочих зошити, 14 навчальних посібників, написано 11 сценаріїв виховних та позааудиторних заходів. З дисциплін «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія с/г тварин» розроблений комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

   16 методичних робіт представлено на Вінницьку обласну виставку творчих робіт, 17 на   конкурс «Педагогічні інновації»  ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

   За активну участь в обласній виставці «Педагогічні інновації» та змістовні методичні роботи викладачі технікуму були нагороджені грамотами Ради директорів ВНЗ І – ІІ р.а. Вінницької області, Міністерства освіти і науки України. Видано дипломом Державної установи «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» за зайняте ІІІ місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації  «Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс».

     Невід’ємними досягненнями навчального закладу є участь викладачів та студентів у науково – практичних конференціях, конкурсах, змаганнях, олімпіадах різних рівнів. Так протягом навчального року прийнято участь:

 • у регіональному конкурсі «Студент року 2016» (диплом  за зайняте ІІ місце студентка 3-В курсу Цюпко Мирослава).
 • Подяка за перемогу в номінації «Надія  української ветеринарії» у Регіональному конкурсі «Студент року 2016» (студентка 3-В курсу Цюпко Мирослава). 
 • в ІІІ етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені П. Яцика ( студентка Рябоконь Анастасія – 2 місце).
 • в літературному конкурсі «Малахітовий носоріг» 2015 (дипломант - Рябоконь Анастасія студентка 4-В курсу).
 • в семінарі MSD Animal Health м. Львів 2016р. (сертифікати – Біленька Тетяна, Самойленко Вікторія, Рябий Володимир студенти 4-В курсу).
 • в семінарі ROYAL CANIN Підготовка котів до виставки. Щоденна підтримка краси та здоров’я шерсті за допомогою грумінгу та здорового харчування м. Київ 2016р. (сертифікати - Біленька Тетяна, Самойленко Вікторія, Рябий Володимир студенти 4-В курсу).
 • в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів коледжів та технікумів Вінницької області (сертифікат – Вовчук Павло студент 2-В курсу);
 • в Обласній олімпіаді з іноземної мови серед студентів коледжів і технікумів Вінницької області (сертифікат отримала  студентка 1-В курсу Онищенко Марина).
 • в Обласній олімпіаді з історії України серед студентів коледжів і технікумів Вінницької області (студент 2-А курсу Кравець Віталій)
 • в Чемпіонаті області з вільної боротьби  серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (загальнокомандне І місце).
 • в Чемпіонаті України з вільної боротьби серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (загальнокомандне ІІ місце), м. Мелітополь, Запорізька обл.
 • в районній спартакіаді  серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з легкої атлетики (І місце).
 • в районній спартакіаді  серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з волейболу (дівчата - І місце).
 • в районній спартакіаді  серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з міні-футболу ( ІІ місце).

    Для підвищення та удосконалення науково – педагогічного, фахового рівня викладачів і кураторів груп та поширення педагогічних інновацій проведено:

 • педагогічні читання на тему «Використання новітніх технологій на заняттях практичного навчання»;
 • Педагогічна ярмарка на тему «Мої педагогічні знахідки»;
 • Психолого - педагогічний семінар: «Формування  у студентів потреб і навичок самостійної діяльності, здатності до навчання впродовж усього житя на основі впровадження інноваційних технологій навчання»;
 • Педагогічний практикум: «Застосування новітніх технологій щодо створення бази контрольних завдань для проведення тестового контролю знань студентів»;
 • Майстер – клас: «Створення електронної скриньки. Електронного листування».

    Згідно річного плану роботи технікуму проведено 12 відкритих занять з дисциплін: «Епізоотологія з мікробіологією» (лекція-аналіз) ; «Паразитологія та інвазійні хвороби с/г тварин» (ущільнена лекція); «Епізоотологія з мікробіологією» (лекція-конференція); «Пат. анатомія і фізіологія с.- г. тварин» (бінарна лекція конференція); «Анатомія і фізіологія с.-г. тварин» (лекція-презентація з випереджаючим накопиченням знань); «Годівля с/г тварин» (семінар з випереджаючим накопиченням знань); «Внутрішні незаразні хвороби» (практичне заняття з елементами ділової гри); «Паразитологія та інвазійні хвороби с.-г. тварин» (лабораторне заняття); «Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія» (лекція з елементами демонстрації); «Правознавство» урок-презентація; «Історія України» семінар (проектна технологія з використанням ІКТ); «Хімія» (бінарне  заняття).

    Відкриті заняття  та заходи показали,  що  викладачі можуть на належному рівні проводити нетрадиційні заняття, впроваджуючи комп’ютерні технології, пошукові та дослідницькі методи навчання, ігрові моменти, проблемний виклад  та різні види індивідуальної і самостійної роботи. Викладачі володіють навичками самоаналізу своїх та аналізу відвіданих занять.

    На базі технікуму  відбулося обласне методичне об’єднання викладачів хімії та біології,  проведено відкрите бінарне  заняття з навчальної дисципліни «Хімія». Свій досвід роботи презентували викладачі природознавчих дисциплін.

    У навчальному закладі  функціонує продумана система організації виховної роботи студентів.

    Головною метою виховної роботи у технікумі  є поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України,  поліпшення патріотичного виховання студентської молоді,  набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі.       

    З великим успіхом проведені патріотичні заходи «Воїни світла» ( вечір пам’яті героям Небесної Сотні), флеш-моб «Янголи - охоронці героїв» та відкритий виховний захід «Ніколи знову!».

    На високому ідейному рівні проведено відкриті виховні заходи: «Учителю, ти є і будеш вічно!», «Студентська пора - найкращий час у житті людини», «Міс гуртожиток», «Українські зимові свята та обряди», «Звучи, рідна мово», «Як стати успішним в житті», «Ну-мо, першокурснику», спортивно-прикладне свято «Військові традиції та звитяги українського народу», профорієнтаційний захід «Формула успіху» для учнів випускних класів  шкіл с.Мазурівка, с. Зарічне, с. Нестерварка, «Ветеринарному роду нема переводу», «Я – українка»,  «Чорнобиль не має минулого», «Пророк якого ми не знали»,  «Напиши свою формулу успіху», регіональне засідання поетів «У сузір’ї «Зимової вишні».

   В рамках всеукраїнського проекту «Молодь яка приносить радість» на базі геріатричного закладу с.Тиманівка було проведено 2 відкритих регіональних заходи на тему: «Крапелька любові» та «Зігрій теплом свого серця». Заходам передувала організація - акцій милосердя. Захід транслювався в телепередачі «Грані» ВДТ.

  Проведені спільні засідання із сектором з профілактики правопорушень серед дітей Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області з тем: «Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі», «Роз’яснення суті законодавства України», «Розвиток позитивної взаємодії між поліцією та технікумом», «Формування позитивного ставлення до здорового способу життя».

    Для підвищення  зацікавленості у вивченні дисциплін та розвитку творчої активності студентів технікуму цикловими комісіями було проведено 7 тижнів дисциплін, підсумком яких стали студентська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» (циклова комісія зооветеринарних дисциплін) та конкурс  «Кращий за професією» (циклова комісія клінічних дисциплін).

    Свої педагогічні та наукові напрацювання викладачі технікуму представили на обласних та Міжнародних науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів «Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва»;
 • обласна науково-практична конференція  «Назва «Україна» в південноукраїнських літописах і актових документах»,  «Річка Рось в історії Східного Поділля та України».

    Свої творчі педагогічні та фахові надбання викладачі опублікували в періодичних виданнях та фахових журналах:

 • Збірник наукових праць БНАУ Випуск 1 (110),  №1 (116) 2015 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
 • «Вестник АПК Ставрополья»  Научно-практический журна  №(15),  №(17), 2015;
 • Журнал «Історія та правознавство. Позааудиторна робота» №12 (24) 2015;
 •  «Ветеринарна медицина», «Аграрний вісник Причорномор’я», випуск 68.
 • Науково-методичний журнал Хімія.- 2015 №3.
 • Районна газета Тульчинський край 2015р.

   Практична підготовка студентів в технікумі здійснювалась через навчальну, технологічну і переддипломну практики. Затверджений перелік базових господарств для проходження виробничої практики на 2015-2016 навчальний рік. Максимально використовувалась навчально-виробнича клініка  технікуму.

    В технікумі діє 5 гуртків естетичного циклу: творчо-літературне об’єднання «Сузір’я», жіночий вокальний ансамбль «Мрія», чоловічий вокальний ансамбль народної пісні «Козаченьки», вокальний ансамбль сучасної пісні «Зорепад», хореографічний ансамбль «Грація».

    Працюють вісім спортивних секцій: волейбол, баскетбол, легка атлетика, міні-футбол, важка атлетика, гирьовий спорт, теніс, шахи-шахмати.

   Активно працює Рада студентського самоврядування. Систематично заслуховуються на засіданнях Ради питання успішності та дисципліни студентів, розглядаються різноманітні питання студентського життя.  Працює «Студентський вісник».

  Приділяється особлива увага роботі в гуртожитку. Проведено ремонт. Покращено естетичні та побутові умови проживання студентів.

Поділитися: